Lågt flyg över Rimbo, Hallstavik och Norrtälje

15 mars 2021

Natten mellan onsdag och torsdag (17-18 mars) kommer lågt flyg att äga rum över orterna Rimbo och Hallstavik. Norrtälje Energi har beställt flygtermografering över fjärrvärmenäten.

– Flygningen kommer att ske runt två-tretiden på natten, för att få bäst effekt på resultatet. Det är oerhört känslig kamerautrustning som används, därav flygning på natten. Det här är för att säkerställa att våra nät mår bra och att hitta eventuella läckage för att minska vår vattenanvändning, vilket är en del i vårt hållbarhetsarbete. Dessutom vill vi i förväg identifiera rör och kulvertar som behöver lite extra skötsel, säger Eva Blixt, marknads- och försäljningschef på Norrtälje Energi.

Norrtälje Energi har fjärrvärmenät i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik. Fjärrvärme består av en gemensam värmeanläggning som värmer upp vatten som distribueras via isolerade rör i marken till de anslutna fastigheterna. Vattnet cirkulerar i ett slutet system.

Flygtermografering är ett avancerat värmekamerasystem som är baserad på svensk forskning inom Totalförsvarets forskningsinstitut. Med den mycket värmekänsliga kameran filmas fjärrvärmenäten med infraröd flygfotografering. Flygningen sker på låg höjd av antingen helikopter eller flygplan.

– Det här är första gången vi genomför en sådan här aktivitet, med anledning av att vi har ett förhållandevis ”ungt” nät. Men vi vill vara proaktiva och ligga steget före innan läckage och slitage uppstår. Allt vatten vi kan spara är en del i att vi kan hålla nere våra kostnader till våra kunder. Vi värnar om att tryggt kunna leverera fjärrvärme under många år framöver, avslutar Eva Blixt.

Nästa planerade flygning sker över Norrtälje under kommande helg (20-21 mars), om vädret tillåter.

Flygplan i motljus