Norrtälje Energi minskar utsläppen från sina bilar med 90 procent

19 februari 2019

Från och med 19 februari tankar Norrtälje Energi alla sina dieseldrivna bilar med miljödieseln HVO. Därmed minskar utsläppen från bolagets bilar med 90 procent då 32 000 liter fossil diesel per år byts ut mot ett miljövänligare alternativ.

Miljöfrågorna står högt på agendan hos Norrtälje Energi och bolaget tar kontinuerligt stora och små steg för ett hållbart samhälle. För att minska utsläppen från företagets bilar har bilflottan efterhand utökats med en ren elbil samt ett flertal hybridbilar. Men företaget siktar högre än så.

Att byta ut fossil diesel mot HVO är ytterligare ett steg för att minska utsläppen från verksamheten. Norrtälje Energi har ett antal servicebilar inom fjärrvärmeverksamheten och elnätsverksamheten, vilka i dag tankas med fossil diesel. Men nu lämnar företaget den fossila dieseln genom att börja tanka bilarna med det helt förnybara dieselbränslet 100% HVO. För att trygga tillgängligheten av bränslet har en egen tank installerats vid kraftvärmeverket i Norrtälje.

– Mycket av vår verksamhet, till exempel fjärrvärmen, produceras av biobränsle med låga utsläpp. Men vi vill göra mer för att minska vår egen påverkan på miljön. HVO minskar växthusgasutsläppen med upp till 90 procent jämfört med fossil diesel. En stor fördel är dessutom att vi inte behöver byta ut några fordon för att gå över till HVO utan bränslet fungerar i befintliga motorer, säger
vd Tomas Karlsson.

HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja) är ett 100 procent förnybart syntetiskt dieselbränsle som huvudsakligen tillverkas av olika restprodukter och avfall, som vegetabiliska och animaliska fetter och oljor. Dieseln har utmärkta köldegenskaper och klarar drift ner till minus 34 grader.

Bil tankar miljödiesel