Norrtälje Energi tar ett steg till för en fossilfri produktion

22 november 2018

Norrtälje Energi har sedan länge ett fjärrvärmeverk i Rimbo som eldas med flis. Men i händelse av stopp och planerat underhåll på biopannan används fossil olja för att försörja kunderna med värme och varmvatten. Företaget har ansökt om och beviljats stöd från Klimatklivet för att bygga om anläggningen och ersätta fossil olja med klimatsmart bioolja.

Miljöfrågorna står högt på agendan hos Norrtälje Energi och bolaget tar kontinuerligt stora och små steg för ett hållbart samhälle. Denna gång är det fossil olja vid värmeverket i Rimbo som nu ska bytas ut mot miljövänlig bioolja. Oljan som är tänkt att användas i Rimbo är bioolja med vegetabiliskt ursprung, framställd ur restprodukter från biomassa och baserad på oljor från till exempel raps, soja och solros.

– Som energiföretag har vi en viktig roll att spela i omställningen till ett hållbart samhälle. Alla våra kunder har redan miljöel, vi har en helt fossilfri elproduktion och nu får vi en helt fossilfri värmeproduktion vid värmeverket i Rimbo, säger vd Tomas Karlsson.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om. Pengar från Klimatklivet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå, exempelvis i en stad eller en kommun. De investerade medlen ska ha som huvudsakliga syfte att minska växthusgasutsläppen.

Norrtälje Energi har ansökt till Klimatklivet via Naturvårdsverket och erhållit bidrag på 45 procent av investeringen. Projektstart är redan nu i november 2018 och projektet beräknas vara klart till årsskiftet 2019/2020.

För mer information om Klimatklivet kan du besöka Naturvårdsverkets hemsida.
För mer information om projektet: Tommy Kindblom, chef Värme, 0176 – 718 29

Klimatklivet logga