Hållbarhetsdagarna

Vi på Norrtälje Energi bjöd in alla sjätteklassare till höstens 1899-projekt – Hållbarhetsdagarna! De pågick mellan 14 och 30 september 2021. Det blev för eleverna en dag i hållbarhetens tecken där vi vill hjälpa till att öka kännedomen om de Globala målen och Agenda 2030.

Vad är hållbarhet – social, ekonomisk och ekologisk? Vad är Agenda 2030 och vad innebär de 17 globala hållbarhetsmålen? Hur kan vi använda dessa mål i vår vardag? Och hur kan vi själva bidra?
Detta är några av de frågor vi tog upp under dagen och tillsammans med olika övningar lärde oss om odling, kretslopp, vatten och energi. En bra dag för fokus på skolämnena biologi och fysik.

Dagen genomförde vi tillsammans med Norrtälje Naturcentrum och våra egna kunniga medarbetare. En del av dagen tillbringade vi i de härliga miljöerna på Färsna gård och den andra delen av dagen tillbringade vi på vårt kraftvärmeverk Arsta där vi fick lära oss hur vi tillverkar el och fjärrvärme. Vi hoppas att eleverna tycker detta är lika givande och utvecklande som vi gör! Det är överskottet från vår egen 1899-el som gör detta projekt möjligt – så ett stort tack till våra kunder.