Hållbarhetsdagarna 2022

Vi på Norrtälje Energi bjuder in alla sjätteklassare till höstens 1899-projekt – Hållbarhetsdagarna! De pågår mellan 13 och 29 september. Det blir en dag i hållbarhetens tecken där vi vill hjälpa till att öka kännedomen om de Globala målen och Agenda 2030.

  • Vad är hållbarhet – social, ekonomisk och ekologisk?
  • Vad är Agenda 2030 och vad innebär de 17 hållbarhetsmålen?
  • Hur kan man applicera dessa mål i vår vardag?
  • Och hur kan vi bidra?

Detta är några av de frågor vi tar upp under dagen och tillsammans med olika övningar även lär oss om odling, kretslopp, vatten och energi. En bra dag för fokus på skolämnena biologi och fysik.

Dagen genomför vi tillsammans med Norrtälje Naturcentrum och våra egna kunniga medarbetare. En del av dagen tillbringar vi i de härliga miljöerna på Färsna gård och den andra delen av dagen tillbringar vi på vårt kraftvärmeverk Arsta där vi får lära oss hur vi tillverkar el och fjärrvärme. Vi hoppas ni ska tycka detta är lika givande och utvecklande som vi gör! Det är överskottet från vår egen 1899-el som gör detta projekt möjligt – så ett stort tack till våra kunder.

Hur?

Start 8:45 på Färsna gård. Här spenderar vi förmiddagen där vi kommer att jobba i mindre grupper med olika övningar och reflektioner. Efter en gemensam lunch åker vi upp till Arsta kraftvärmeverk på studiebesök och övningar. Dagen slutar ca 13:30.

Skolan ansvarar för att ta sig till Färsna gård och från Arsta men vi löser busstransport från Färsna till Arsta.
Skolan ansvarar för att barnen har med sig lunch.
Mer detaljerad information inför besöket finns här.

Alla Hållbarhetsdagarna år 2022 är nu fullbokade!

Vi eventuella frågor kontakta Maja Sandin