Inför Hållbarhetsdagarna

Här nedan följer lite praktisk information som kan vara bra att veta om dagen. Men här finns också en uppgift som vi vill att klassen gör tillsammans med lärare innan vi ses och tar med sig underlaget till bokad dag.

Övning inför dagen

  • Vilka av de 17 globala hållbarhetsmålen från Agenda 2030 arbetar ni mot i er skola?
  • Hur?
  • Vilka tre mål tycker ni att skolan borde arbeta ännu mera med?

Här finns underlag med uppgift och noteringsyta för klassen att ladda ned.
Här finns lärarhandledning för att genomföra uppgiften.

Om ni vill ha mer material att jobba med kring hållbarhet finns det massor att hämta på globalamalen.se. Vi kan tipsa om en serie med tre filmer som vi själva fastnat för vilka ger mycket en mycket bra start, ger inspiration och motivation att lära sig mer om hållbarhet. De finns här.

Mat

Skolan ansvarar för att eleverna får med sig lunch, antingen om skolköket löser det eller om ni låter eleverna ta med sig egen matsäck.
Vid eventuell leverans av mat från skolkök så kan bilen köra in på Färsna gård, men mycket sakta.

Väljer ni att eleverna ska ha med sig egen matsäck så tänk på att det är bra att dom har med sig varm mat vid kalla dagar, då kan man ex förvara den i mattermos.
Försök undvika plastpåsar och aluminiumfolie med tanke på miljön. Tipsa om att lägga sakerna i burkar istället! Kanske vill ni utmana klassen att ta med matsäck som ger minimal sopmängd?
Dricksvatten kommer att ställas fram till eleverna på lunchen.
Eleverna tar själva med sig mugg, bestick och tallrik. Sopor kan slängas på Färsna gård i angivna kärl.

Kläder

Då aktiviteterna till stor det är utomhus där det även kommer att vistas i odlingar så är det viktigt att eleverna har lämpliga och oömma skor. Påminn om att klä sig efter flerskiktprincipen, dvs klä sig i flera lager. Då bildas det också luftlager mellan som gör att du blir varm. Blir man sedan för varm vid fysisk ansträngning kan man plocka av ett plagg eller öppna upp.

Transport och parkering

Alla bussar och personbilar ska parkera på platserna till höger före infarten till Färsna gård. Detta gäller även påstigning/avstigning från buss. Deltagare med funktionshinder får givetvis transporteras med bil fram till gården och trädgården. Mattransporter får också ske in på gården, men kör mycket sakta.

Toaletter

Det finns allmänna toaletter på Färsna gård och Arsta kraftvärmeverk, som även är handikappanpassade.

Förhållingssätt

Prata gärna med eleverna innan om dagen och upplägg så de vet mål och dagordning. Under lunchrasten kommer det finnas tid för lek i trädgården, samt att titta på djuren som Färsna gård har. Man får titta på djuren och klappa om de kommer fram. Kom ihåg att alltid vara vänlig och lugn. För djur och människors hälsa tvätta händer före och efter du rört vid djur.

Säkerhet

Medföljande pedagoger ansvarar för de elever som kommer på Hållbarhetsdagarna. Både Norrtälje Energi och Naturcentrum har goda rutiner kring säkerhet under våra aktiviteter för att det ska kännas så tryggt och säkert som möjligt.

Hitta hit

Arsta värmekraftverk

Färsna gård

Kontaktperson

Erica Lindholm
0176-718 39

Vi följer löpande utvecklingen och de råd/restriktioner som gäller kring Covid-19 och detta kan komma att påverka utformningen/genomförandet av dagarna.

Mycket varmt välkomna!