Välj den produkt som du är intresserad av

Elnät

Läs mer

Elavtal

Läs mer

Fjärrvärme

Läs mer

1899

Läs mer

Stadsnät

Läs mer

 Vi vill med ovan filmer visa på hur mycket enklare, bekvämare, tryggare och ljusare vår tillvaro är tack vare elen samt hur mycket bättre arbetsmiljön har blivit och hur mycket tid vi får över när elen får ta över tungt, tidskrävande och monotont arbete. Vi vill också hjälpa våra elkunder att se och förstå hur det egna elbeteendet påverkar vad som står på sista raden på elfakturan. Här kan du till exempel se en film som visar vad elen, som hjälper dig att få en bra start på dagen kostar.