1899

Ungdomsprojekt 2015

I vårt första 1899-projekt valde vi att rikta oss mot alla årskurs 9 klasser som finns i Norrtälje kommun. Vi bjöd in dem till en tävling som pågick under höstterminen 2015 och avslutades med presentation inför jury, prisutdelning och utställning på Pythagoras Industrimuseum i februari 2016.

Tävlingen gick ut på att planera och beskriva en ny stadsdel – på en konstgjord ö i Norrtäljeviken- med utrymme för både fantasi och en stor dos kreativitet. Frågor att ta ställning till var till exempel: Hur skall husen se ut? Hur planerar vi för att stimulera mångfald och ett hållbart miljöperspektiv? Hur ser energiförsörjningen ut? Hur många människor planerar vi för på ön?
Se nedan lilla sammanställning med film och bilder för att se en bråkdel av allt fantastiskt eleverna skapade!

1:a pris gick till Freinetskolan Hugin 9 baserat på en helhetsbedömning av alla delmoment. Juryns motivering lyder:

”Ett mycket genomarbetat förslag som tar hänsyn till både ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Klassens ämnesövergripande arbetssätt, präglat av samarbete och engagemang, har lett fram till en lösning som både är heltäckande och innehåller många kreativa detaljer. Både förslaget och arbetet är dessutom dokumenterat och redovisat på ett modernt och lockande sätt.”

Första pris_Freinetskolan Hugin 9_7

2:a pris gick till Roslagsskolan 9H 

”Ett grundligt, välplanerat och strukturerat projektarbete har bäddat för mycket stor delaktighet i klassen och lett fram till ett förslag som är imponerande i sin omfattning. Klassen har också skickligt utnyttjat externa inspirationskällor och fakta samtidigt som man behållit en hög grad av källkritik.”

Andra pris_Roslagsskolan 9H_1

3:e pris gick till Lommarskolan 9

”Klassen har också valt att utgå från människorna som ska leva på ön, vilket lett fram till en lösning med flera tekniska innovationer och andra kreativa idéer i stort och smått. Forskarglädjen kommer också bra fram i klassens ambitiösa presentation.”

Tredje pris_Lommarskolan 9

Delmoment:

Bästa projektplan gick till Roslagsskolan 9A

”Det vinnande bidraget har skickligt fångat en viktig fråga för Norrtälje, analyserat problemet och därifrån konsekvent följt en röd tråd i utformningen av sitt förslag.”

Bästa projektplan_Roslagsskolan 9A_3

Bästa presentation gick till Roslagsskolan 9H

”En välgjord presentation där hela klassen var delaktig och på ett medryckande och engagerat sätt kombinerade olika media och egna framföranden. Genom att skickligt använda tiden sålde de proffsigt in både sin lösning och sin arbetsprocess.”

Bästa kreativa lösningar gick till Roslagsskolan 9E

”Ett förslag som visar att människa och teknik inte behöver stå i motsats till varandra. Klassen har kombinerat flera spännande tekniska lösningar kring bland annat energi med ett stort mått av socialt ansvar i en stadsdel som är både trygg och jämlik.”

Bästa kreativa lösningar_Roslagsskolan 9E_4

Stort tack till övriga deltagande klasser som lagt ned själ och hjärta i sina fantastiska stadsdelar:

Norrsundsskolan 9
Grindskolan 9G
Roslagsskolan 9D
Roslagsskolan 9F
Roslagsskolan 9G

Juryn som hade ett svårt jobb att utse de vinnande bidragen då konkurrensen var stenhård:
Ulrika Falk, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande
Sten Törnsten, Roslagens Sparbank, Vice VD, Chef Kommunikation & Samhälle
Roger Gustavsson, projektledare Norrtälje Hamn
Erika Grann, Pythagoras Industrimuseum, museichef
Ronny Jansson, Credentia, Avdelningschef projektutveckling
Anna Josefsson, Norrtälje Energi, VD

 

Roslagsskolan 9H (2)

Roslagsskolan 9H

Norrsundsskolan och Lommarskolan

Grindskolan 9G

Freinetskolan Hugin 9 och Roslagsskolan 9H

Norrsundsskolan3

Lommarskolan 1

Grindskolan1_Norrtälje Energi

Roslagsskolan 9G

Roslagsskolan 9E_3

Lommarskolan_1

Grindskolan 9G_3

Freinetskolan Hugin

Roslagsskolan 9H_2

Roslagsskolan 9F_1

Roslagsskolan 9D_1

Roslagsskolan 9A_3

Norrsundsskolan och jury_2

Jury_0