1899

Ungdomsprojekt 2016

2016 års 1899-projekt liknade mycket det första projektet vi genomförde – en tävling för niorna i kommunen. Tävlingsprojektet var påhittat men med verklighetsanknytning – planera nybyggnationen av den nya stadsdelen Lommarstranden i Norrtälje!

Vi hade 11 niondeklasser som deltog under höstterminen 2016 och som med stor entusiasm och kreativitet i januari 2017 redovisade sina härliga bidrag inför vår speciellt sammansatta jury. Fantastiska fysiska och digitala modeller som det var nedlagt många många timmars arbete på.

Eleverna hade varit väldigt kreativa och involverat ett flertal ämnen i skolan för att kunna bygga stadsdelen. Mycket funderingar och lösningar kring hur vi kan transportera oss mer utan bilar, passivhus, multisportarena, skulpturer av lokala konstnärer, linbana, könsneutrala omklädningsrum, växthus mellan huskropparna, garage med laddstolpar under husen, matkvarnar, strandpromenad, hus av trä och lera, vindträd, rökfritt, friktionsledningar under vägar för att skapa energi när fordon åker på dem och mer belysning utomhus för att skapa trygghet – imponerande så många idéer de har! Unisont önskar alla klasser att stadsdelen blir multikulturell och utan åldersgränser.

Alla klassernas bidrag finns presenterade under varsin meny till vänster.

Vi vill rikta ett stort tack till alla 1899-kunder som gör våra ungdomsprojekt möjliga.

Stort tack också till engagerade elever, lärare, jury och Pythagoras Industrimuseum.