1899

Prisutdelning

1:a pris 25 000 kr: Hallsta skola 9 A

”Ett förslag med imponerande detaljrikedom, där klassen utgått från verkliga samhällsproblem och tillsammans tagit fram grundligt genomarbetade lösningar på alla aspekter av en ny stadsdel. Klassen har med stor kreativitet utvecklat flera egna intressanta idéer och dessutom skickligt presenterat allt utifrån både exakta detaljer och med alla fem sinnen i åtanke.”

2:a pris 10 000 kr: Freinetskolan Mimer 9

”Med stor mognad har klassen arbetat mycket metodiskt med bred faktainhämtning, egen skarp analys och konsekventa slutsatser där egen klokskap systematiskt blandats med ekonomisk realism till ett heltäckande förslag – elegant presenterat med samma stora grad av proffsighet.”

3:e pris 5 000 kr: Norrsundsskolan 9

”Ett förslag som på alla sätt satt människorna i centrum både för sitt arbete och för sina lösningar. Den lyhörda ansatsen har resulterat i en spännande stadsdel präglad av både social och ekologisk hållbarhet, där intressant användning av naturen kompletterats med en fantasieggande arkitektur.”

Bästa presentation 5 000 kr: Roslagsskolan 9F

”Klassens prisvärda förslag presenterades engagerande och övertygande där man på ett mycket vuxet sätt använde många kommunikativa verktyg i form av vältaliga presentatörer i en genomtänkt presentationsstruktur med skickligt varierad användning av datastöd, modeller och bilder.”

Bästa hållbarhetstänk 5 000 kr: Roslagsskolan 9 E

”Med stor vilja att förbättra dagens problem, tar klassens förslag på ett genomarbetat sätt till vara på både människornas och miljöns behov – bland annat med hjälp av många tekniska och ekonomiska lösningar där en ny typ av vindkraftverk sticker ut med sin kreativitet.”

Bästa projektplan 5 000 kr: Roslagsskolan 9 G

”Det vinnande bidraget utgår från kriterierna och har strukturerat innehållet på ett tydligt och tilltalande sätt – ”Här är det lätt att vara grön!””

Roslagens Sparbanks specialpris för bästa hemsida
3 000 kr: Roslagsskolan 9B

”Klassen har proffsigt utnyttjat webbens möjligheter att både informera om, och sälja sin nya stadsdel. Med bilder, film och text har de skapat en hemsida som är attraktiv till form, struktur och innehåll.”

Tröstpriser delades ut till:

(obs – de är fler i klassen än på dessa bilder nedan)

Grindskolan klass 9

Hallsta skola 9C

Roslagsskolan 9A

Roslagsskolan 9D