1899

Ungdomsprojekt 2017

1899-projekt år 2017 gick ut på att tävla om att skapa den mest självförsörjande miljövänliga kommunen i Sverige!

Vi bjöd in kommunens alla elever i årskurs 9 att delta i vår tävling som pågick under höstterminen 2017. Tävlingen avslutades med jurybedömning och prisutdelning i början av 2018.

Följande är lite av vad eleverna fick som underlag att utgå från:

Vi bor i en fantastiskt vacker kommun med grönskande landsbygd, härliga havsklippor, lena sandstränder och mycket vattenkontakt. Hur ska vi leva för att behålla vår bygd vacker i generationer framåt? Hur ska vi leva för att göra minst avtryck? Kan vi producera allt vi konsumerar innanför kommungränsen? Kan vi göra oss mer oberoende av övriga Sverige och världen? Kan vi återvinna mer?  Kan vi producera mer energi lokalt? Kan vi minska på transporterna? Hur kan vi agera för att behålla så mycket naturresurser och pengar inom kommunen som möjligt och därmed få bättre förutsättningar till förbättringar för unga som gamla? Med andra ord:

Hur kan vi göra Norrtälje kommun till en helt självförsörjande miljövänlig kommun?

Det är dags att ändra på våra invanda beteenden och tänka i nya banor, och vi tycker det bästa är att ni ungdomar, med era fria tankar, guidar oss andra in på nya vägar in i framtiden.

Med läroplanen som utgångspunkt är förhoppningen att många olika ämnen samverkar i projektet. Samhällskunskap, matematik, teknik, svenska, hemkunskap och bild är exempel på ämnen som berörs då klassen ska planera, beskriva och visualisera sin plan. Vi beskriver ramarna för projektet, resten är upp till klassens egen kreativitet, fantasi och engagemang.

En speciellt sammansatt jury ansvarade sedan för bedömningarna och vinnarna belönades med pengaöverskottet från våra 1899-kunders avtal!