1899

Ungdomsprojekt 2017

Årets 1899-projekt – tävla om att skapa den mest självförsörjande miljövänliga kommunen i Sverige!

Härmed bjuder vi in kommunens alla elever i årskurs 9 att delta i vår tävling som kommer pågå under höstterminen 2017. Tävlingen avslutas med en jurybedömning och prisutdelning i början av 2018.

Vi bor i en fantastiskt vacker kommun med grönskande landsbygd, härliga havsklippor, lena sandstränder och mycket vattenkontakt. Hur ska vi leva för att behålla vår bygd vacker i generationer framåt? Hur ska vi leva för att göra minst avtryck? Kan vi producera allt vi konsumerar innanför kommungränsen? Kan vi göra oss mer oberoende av övriga Sverige och världen? Kan vi återvinna mer?  Kan vi producera mer energi lokalt? Kan vi minska på transporterna? Hur kan vi agera för att behålla så mycket naturresurser och pengar inom kommunen som möjligt och därmed få bättre förutsättningar till förbättringar för unga som gamla? Med andra ord:

Hur kan vi göra Norrtälje kommun till en helt självförsörjande miljövänlig kommun?

Det är dags att ändra på våra invanda beteenden och tänka i nya banor, och vi tycker det bästa är att ni ungdomar, med era fria tankar, guidar oss andra in på nya vägar in i framtiden.

Med läroplanen som utgångspunkt är förhoppningen att många olika ämnen samverkar i projektet. Samhällskunskap, matematik, teknik, svenska, hemkunskap och bild är exempel på ämnen som berörs då klassen ska planera, beskriva och visualisera sin plan. Vi beskriver ramarna för projektet, resten är upp till klassens egen kreativitet, fantasi och engagemang.

En speciellt sammansatt jury ansvarar sedan för bedömningarna och vinnarna belönas med pengaöverskottet från våra 1899-kunders avtal!

Vår förhoppning är att tävlingen ska stimulera till ett kreativt arbete. Det är roligt att arbeta tillsammans mot ett uppsatt mål.

Tävlingskriterier

Klassen ska upprätta en projektplan där det framgår hur arbetet ska gå till och förväntat resultat. Delar som ska ingå i planen är:

– Vilka läroämnen som ska ingå i projektet (med utgångsplan från läroplanen)
– Hur arbetet ska fördelas (t.ex. i mindre projektgrupper)
– På vilket sätt det färdiga resultatet ska visualiseras (t.ex. modeller eller kanske en film?)

Klassen ska presentera sitt förslag på valfritt sätt och beskriva lösningar och idéer.

Vi vill att alla ska kunna bidra till resultatet utifrån sina egna förutsättningar. Tävlingen är därför uppdelad i flera olika delmoment.

Delmomenten nedan ingår i juryns bedömning

– Projektplanens omfattning
– Presentationen
– Kreativa och smarta lösningar
– Ekonomiaspekten
– Källkritik
– Tekniska lösningar
– Energiförsörjningen
– Hållbarhet
– Integration

Här följer lite uppslag att fundera och reflektera kring:

Cirka 8000 personer pendlar till jobbet med bil/buss cirka 2-3,5 timme mellan Norrtälje och Stockholm varje vardag.

Vårt vatten i kranen (om du inte har egen brunn) hämtar kommunen från Mälaren.

Vi använder rent dricksvatten till att, till exempel, spola toaletter, vattna gräsmattan med och tvätta bilen.

Sverige importerar kolkraftsel från Tyskland när vår egen elproduktion i landet inte räcker till.

Invånarna i kommunen slänger 10 procent mer hushållssopor än medeltalet i Stockholms län. Vi slänger 67 procent mer grovavfall än övriga kommuner i länet. Farligt avfall, elavfall och batterier, slänger vi hissnande 164 procent mer än i övriga länet. (Siffror från 2015)

Vi slänger 25 % av all mat i Sverige = var fjärde matkasse.

Vilka företag är ägda och registrerade i Norrtälje kommun respektive Sverige och utlandet? Spelar det någon roll var (nätet/butik) och av vilket företag du handlar?

Vi köper enorma mängder kläder, färgade och producerade i bland annat Bangladesh, med stora giftiga utsläpp som följd.

Från 2000-talets början lägger SL årligen ner runt 100 miljoner bara på sanering och återställning efter skadegörelse.

Företag i Norrtälje kommun lägger ner miljontals kronor varje år på klottersanering och återställning efter skadegörelse.

Brottstatistiken ökar.

Lever och handlar vi som vi säger eller handlar vi den enklaste och bekvämaste vägen? Hur gör du och din familj? Vill, behöver och kan du själv ändra på något?

Vinstplan

1:a pris 25 000 kr
2:a pris 10 000 kr
3:e pris 5 000 kr

Bästa projektplan 5 000 kr
Bästa presentation 5 000 kr
Bästa innovation 5 000 kr

Tidsplan

Sista anmälningsdag är 15 september 2017.
Sista datum för att mejla in projektplanen är 10 december 2017. Här finns mejladressen.
Presentation inför jury sker 30-31 januari 2018 hos oss på Baldersgatan 12. Tidsschema för varje klass skickas ut separat.
Prisutdelningen sker 14 februari 2018 klockan 10 i Varggropen på Pythagoras Industrimuseum med samtliga deltagande klasser.

Utställning med alla klassernas bidrag kommer finnas på Pythagoras Industrimuseum från och med 14 februari – 18  mars 2018.

Jury

Anna Josefsson, vd Norrtälje Energi
Sten Törnsten, informationschef och vice vd Roslagens Sparbank
Anette Gustawson, lantbrukare Billinge Gård
Lotta Andersson, projektledare, naturskolepedagog Norrtälje Naturvårdsstiftelse
Tage Sundblom, Teknik- och klimatnämnden Norrtälje Kommun

Anmälan

Anmälningsformuläret är nu stängt då anmälningstiden gått ut.