1899

Prisutdelning 14 februari 2018

Se filmen om 1899-projektet!

1:a pris 25 000 kr: Viby Friskola 9

”Målmedvetet med en utmärkt projektplan som grund har klassen målat upp en attraktiv framtid där tankarna präglas av mycket mogna resonemang, ett analytiskt förhållningssätt och har de mänskliga aspekterna i fokus – dessutom presenterat på ett oerhört proffsigt och roande sätt.”

2:a pris 10 000 kr: Roslagsskolan 9G

”Utifrån en imponerande analys har klassen systematiskt byggt upp ett detaljerat förslag som kan göra dagens drömmar till verklighet. Förslaget kombinerar nya tekniska och sociala lösningar med hårda ekonomiska kalkyler, presenterat på ett elegant och säljande sätt.”

3:e pris 5 000 kr: Roslagsskolan 9A

”Ett välarbetat förslag med människan i fokus i framtidens kommun. Arbetets stora bredd och djup gör att man både kunnat täcka uppgiftens alla delar och samtidigt beskriva flera kreativa idéer med stor detaljrikedom, allt förpackat i en väl genomförd presentation.”

Bästa projektplan 5 000 kr: Roslagsskolan 9H

”En mycket genomarbetad och strukturerad projektplan som på ett genomtänkt och mycket välformulerat, tonsäkert och tydligt sätt beskriver utgångspunkterna för klassens arbete och tydligt kopplar dem till både läroplanen och egna tankar.”

Bästa presentation 5 000 kr: Roslagsskolan 9D

”Med bred delaktighet i berättandet om klassens många smarta val gjorde man med mycket stort engagemang en välregisserad presentation där argumentationen föredömligt integrerade flera digitala kanaler, snygga bilder och illustrativa modeller.”

Bästa innovation 5 000 kr: Roslagsskolan 9E

”Med ett kreativt och innovativt tänkesätt löser klassen elegant skärgårdens och landsbygdens avloppsproblem, en lösning som har stor potential att överträffa dagens nuvarande form.”

Prisutdelare var delar av vår jury: Anna Josefsson, Anette Gustawson och Tage Sundblom.

Tack till Pythagoras Industrimuseum för lån av er fantastiska Varggrop till prisutdelningen och arbetarebostaden till utställningen med alla ungdomarnas bidrag!

Tack till Ratius Mässbyrå som så snällt ställt upp med spillmaterial till ungdomarnas bygge av modeller!

Tack till Sound & Vision som skötte ljud och bild!