1899

Ungdomsprojekt 2018

Årets 1899-projekt – tävla om att skapa den mest självförsörjande miljövänliga kommunen i Sverige!

Vi bor i en fantastiskt vacker kommun med grönskande landsbygd, härliga havsklippor, lena sandstränder och mycket vattenkontakt. Hur ska vi leva för att behålla vår bygd vacker i generationer framåt? Hur ska vi leva för att göra minst avtryck? Kan vi producera allt vi konsumerar innanför kommungränsen? Kan vi göra oss mer oberoende av övriga Sverige och världen? Kan vi återvinna mer? Kan vi producera mer energi lokalt? Kan vi minska på transporterna? Hur kan vi agera för att behålla så mycket naturresurser och pengar inom kommunen som möjligt och därmed få bättre förutsättningar till förbättringar för unga som gamla?

Med andra ord: hur kan vi göra Norrtälje kommun till en helt självförsörjande miljövänlig kommun?

Med läroplanen som utgångspunkt är förhoppningen att många olika ämnen samverkar i projektet. Samhällskunskap, matematik, teknik, svenska, hemkunskap och bild är exempel på ämnen som berörs då klassen ska planera, beskriva och visualisera sin plan. Vi beskriver ramarna för projektet, resten är upp till klassens egen kreativitet, fantasi och engagemang.

En speciellt sammansatt jury ansvarar sedan för bedömningarna och vinnarna belönas med pengaöverskottet från våra 1899-kunders avtal!

Vår förhoppning är att tävlingen ska stimulera till ett kreativt arbete kring nya tankar för framtiden. Det är roligt att arbeta tillsammans mot ett uppsatt mål.

Tävlingskriterier

Klassen ska upprätta en projektplan där det framgår hur arbetet ska gå till och förväntat resultat. Delar som ska ingå i planen är:

• Vilka läroämnen som ska ingå i projektet (med utgångsplan från läroplanen)
• Hur arbetet ska fördelas (tex i mindre projektgrupper)
• På vilket sätt det färdiga resultatet ska visualiseras (tex modeller eller kanske en film?)

Klassen ska presentera sitt förslag på valfritt sätt och beskriva lösningar och idéer.

Vi vill att alla ska kunna bidra till resultatet utifrån sina egna förutsättningar. Tävlingen är därför uppdelad i flera olika delmoment.

Delmomenten nedan ingår i juryns bedömning

• Projektplanens omfattning
• Presentationen
• Kreativa och smarta lösningar
• Ekonomiaspekten
• Källkritik
• Tekniska lösningar
• Energiförsörjningen
• Hållbarhet
• Integration

Lite mer att fundera och reflektera kring

Cirka 9 500 personer pendlar till jobbet med bil/buss cirka 2-3,5 timmar mellan Norrtälje och Stockholm varje dag. (Siffror från 2016)

Vårt vatten i kranen (om du inte har egen brunn) hämtar kommunen från Mälaren.

Vi använder rent dricksvatten till att, till exempel, spola toaletter och vattna gräsmattan med.

Sverige importerar kolkraftsel från Tyskland när vår egen elproduktion i landet inte räcker till.

Innevånarna i kommunen slänger 10 procent mer hushållssopor än medeltalet i Stockholms län. Vi slänger 67 procent mer grovavfall än övriga kommuner i länet. Farligt avfall, elvafall och batterier, slänger vi hisnande 164 procent mer än i övriga länet. (Siffror från 2015).

Vi slänger 25 procent av all mat i Sverige = var fjärde matkasse.

Vilka företag är ägda och registrerade i Norrtälje kommun respektive Sverige och utlandet? Spelar det någon roll var (nätet/butik) och av vilket företag du handlar?

Vi köper enorma mängder kläder, färgade och producerade ibland annat Bangladesh med stora giftiga utsläpp som följd.

Från 2000-talets början lägger SL årligen ner runt 100 miljoner på bara sanering och återställning efter skadegörelse.

Företag i Norrtälje kommun lägger ned miljontals kronor varje år på klottersanering och återställning efter skadegörelse.

Att utsläppen minskat från uppvärmning av bostäder och lokaler beror på att vi använder mindre andel fossila bränslen, som t.ex. olja. Idag har många övergett olja som uppvärmning och valt till exempel fjärrvärme, som till stor del baseras på avfalls- och biobränsle.

Lever och handlar vi som vi säger eller handlar vi den enklaste och bekvämaste vägen? Hur gör du och din familj? Vill, behöver och kan du själv ändra på något?

Vinstplan

1:a pris 25 000 kr
2:a pris 10 000 kr
3:e pris 5 000 kr

Bästa projektplan 5 000 kr
Bästa presentation 5 000 kr
Bästa innovation 5 000 kr
Bästa tekniska lösning 5 000 kr

Tidsplan

Sista anmälningsdag är 20 september 2018.
Sista datum för att mejla in projektplanen är 7 december 2018. Mejla till Maja Lundgren.
Presentation inför jury sker 30 och 31 januari 2019 hos oss på Baldersgatan 12.
Tidsschema för varje klass skickas ut separat.
Prisutdelningen sker 12 februari 2019. Plats för prisutdelningen kommer vi att återkomma med längre fram.

Jury

Tomas Karlsson, vd Norrtälje Energi
Claes-Göran Sylvén, ordförande i Ica Gruppens Styrelse
Lotta Andersson, naturskolepedagog & projektledare Norrtälje Naturcentrum
Sten Törnsten, informationschef och vice vd Roslagens Sparbank
Anette Gustawson, opinionsbildande mjölkbonde Billinge Gård