1899

Prisutdelning 12 februari 2019

Se filmen om 1899-projektet!

1:a pris 25 000 kronor: Roslagsskolan 9D

”Med ett välarbetat förslag ger klassen oss en helhetsskapande bild över samhälle och generationer och inspirerar till fortsatt arbete att nå längre än vad någon tidigare trott. Klassen inspirerar och motiverar åhörarna till handling samt väcker intressanta frågor att ta ställning till – allt dessutom presenterat på ett mycket proffsigt och välpaketerat sätt!”

2:a pris 10 000 kronor: Viby Friskola

”Med en enormt imponerande faktainsamling och ett mycket noggrant genomfört bakgrundsarbete fångade klassen de viktigaste och svåraste frågorna och gav oss konkreta och tydliga förslag på förbättringar med starkt och moget resonemang, presenterat på ett roligt, nytänkande och kreativt annorlunda sätt.”

3:e pris 5 000 kronor: Roslagsskolan 9F

”Med sin tydliga vision om drömsamhället och ”vad händer om vi inte gör något”-analys, guidade klassen oss till en verklighet baserad på realistiska lösningar. Detta visade de tydligt under presentationen där hela klassen på ett synligt sätt enades och deltog i framställningen.”

Bästa tekniska lösning 5 000 kronor: Roslagsskolan 9B

”Med ett stort engagemang guidade klassen oss genom flertalet spännande tekniska lösningar med hög genomförbarhet – drönare, containers och appen – vilka alla påminde oss om möjligheterna till förändring och förbättring.”

Bästa innovation 5 000 kronor: Roslagsskolan 9A

”På ett kreativt och innovativt sätt tar klassen tag i ett av de största potentiella problemen idag, kärnkraften, och vänder den från ett problem till en möjlighet för en miljövänlig framtid.”

Bästa presentation 5 000 kronor: Roslagsskolan 9G

”Med mycket tydliga och illustrativa modeller samt digitala kanaler tar hela klassen med oss med på resan om vad, hur och varför. Att juryn dessutom blir en del av presentationslösningen genom ett nytänkande i VR-världen är medryckande och skapar ett stort engagemang.”

Bästa projektplan 5 000 kronor: Roslagsskolan 9E

”Med en väldisponerad och strukturerad projektplan som på ett genomtänkt sätt stakar ut ett tydligt syfte och mål visar klassen att man noggrant följt läroplanen, tävlingskriterierna och samtidigt använt ett kreativt tänk.”

Tack till vår jury som detta år bestod av:

Tomas Karlsson, vd Norrtälje Energi
Claes-Göran Sylvén, ordförande i Ica Gruppens Styrelse
Lotta Andersson, naturskolepedagog & projektledare Norrtälje Naturcentrum
Sten Törnsten, informationschef och vice vd Roslagens Sparbank
Anette Gustawson, opinionsbildande mjölkbonde Billinge Gård

Tack till Pythagoras Industrimuseum för lån av er fantastiska Varggrop till prisutdelningen!

Tack till Ratius Mässbyrå som så snällt ställt upp med spillmaterial till ungdomarnas bygge av modeller!

Tack till Sound & Vision som skötte ljud och bild!