1899

Roslagsskolan 9A

Projektplan

Sammandrag av klassens presentation:

Första klassen ut att presentera sitt bidrag inför juryn var Roslagsskolan klass 9A och de tycker 1899-projektet bidrar till att få ungdomar att tänka mer på hur samhället är uppbyggt och hur stor påverkan vi i samhället har på miljön.

Ett stort mål med klassens arbete var att vi ska minska utsläppen från 10 ton koldioxid till 1 ton koldioxid per person till år 2050!

Följande är en del av deras förslag för att ta oss dit: ekologiska odlingar, det vill säga utan bekämpningsmedel, lokalt odlade grödor till våra djur, närodlat för att minska transporterna, frigående djur, de ska odla potatis och ha vertikalodling med örter som belyses med led lampor under de mörka vintermånaderna, använd regnvatten till toaletter. För att göra Norrtälje kommun hållbart ser de också ett måste i att kollektivtrafiken i staden är gratis!
Energilösningarna har de tittat lite extra på och har följande förslag för hållbarhet:

– Solenergi – förnybart, lätt att installera, alla hus ska ha paneler. Panelerna ska också producera värme så de blir snöfria under vintern.
– Kärnkraft – ett kärnkraftverk räcker för hela kommunen och mycket mer därtill och det står kvar i mer än 50 år. Sverige har dessutom en berggrund som är rik på uran.
– Biogasverk – ta hand om skräp och slaktavfall som blir till biogas.

Samarbetet i klassen under projektet har gått relativt bra enligt eleverna själva. Många synpunkter och önskemål har kommit fram kring alla delar i denna miljövänliga stad och eleverna har fått argumentera för att få igenom sina förslag. Bland annat var kärnkraftens vara eller inte vara var en het fråga i klassen!