1899

Roslagsskolan 9B

Projektplan

Sammandrag av klassens presentation:

Roslagsskolan klass 9B delade in klassen i sex olika arbetsgrupper: energi, återvinning, transport, integration, bostäder och livsmedel för att komma tillrätta med hur vi gör Norrtälje kommun till den mest miljövänliga och hållbara kommunen i Sverige.

Tre energikällor för elförsörjning ska användas i kommunen – vindkraft, solenergi och biomassa. I dagsläget har klassen uppgifter på att det finns 424 stycken solcellsanläggningar i kommunen. Alla nya hus som byggs ska det placeras solceller på. Så alla nya hus som håller på att byggas i vår hamn till exempel kanske får solceller allihop nu?

De föreslår vidare att vi ska göra biogas och gödsel av kommunens matavfall. Sopor kan man bränna till aska och få ut energi, varm vatten och dessutom skapa en ö av askan med näringsrik mark – som i Singapore. Transporter ska ske med båtar och tåg i största möjliga mån och de ska drivas av el, biogas eller solceller. Bygg ut Norrtälje hamn och bygg nya hamnar på fler ställen i kommunen för att öka båttransporterna. De som bor i staden kan få låna elcyklar. Öppna fler små matbutiker för att minska bilåkandet. Använd också drönare för leverans av matvaror till familjer. Samla snö på vintern i containrar för att vattna med på sommaren! Reklam med recept på skärmarna i matbutikerna för att öka intresset att ta vara på all mat och därmed minska matsvinnet.

Integration betyder att alla ska kunna känna tillhörighet, det har klassen haft i baktanke under hela projektet. De önskar en mångfald i kommunen med många olika etniciteter. På bio ska det finnas hörlurar med olika språk i – så alla kan se och förstå samma film!

Poängen med projektet är enligt klassen att väcka ungdomarnas intresse för miljön och hur vi kan påverka vår omvärld.