1899

Roslagsskolan 9D

Projektplan

Sammandrag av klassens presentation:

Sist ut för dagen att presentera sitt bidrag för juryn var Roslagsskolans klass 9D och de ser gärna att villor byggs utmed Vätövägen (efter Solbacka). De ska vara inspirerade av arkiteten Lloyd Wright, alltså byggda av naturmaterial och i naturen utan att bereda den först. De gjorde intervjuer för att komma fram till vad många önskar av ett boende så fönstren kommer vara tonade och området kommer ha många parkeringar.

Elbilar och biogasbilar ska få åka i bussfiler för att det ska bli mer attraktivt att äga en el– och biogasbilar, bygg vägar med inbyggda solceller där bilarna laddas genom att köra på dem, återanvänd duschvatten till toalettspolning, odla mer på dagis med barnen för att skapa stolthet hos dem och att de förhoppningsvis bär med sig detta vidare i livet. Installera mätare i nyproducerade bilar som ger böter om hastighetsbegränsningar överträds, använd körkortet som bilnyckel så böterna hamnar på rätt person – allt detta för att minska hastigheten och därmed minska koldioxidutsläppen!

Klassen tycker vidare att en app ska tas fram för att skapa ett lånesystem av elcyklar i kommunen. Appen visar var cyklar finns att hyra (de kan nämligen parkeras där man önskar) och även betalningen per timme sköts denna väg.

Ett annat förslag är att sätta vattensamlingskärl på alla tak. Kärlen har plattor på sidorna som det är värmeslingor i vilket gör att de fungerar även med snö. De tycker att vi ska fortsätta driva vårt kraftvärmeverk och våra fjärrvärmeanläggningar men de tycker att vi bör utöka med en vindkraftpark utanför Singökusten. De ser gärna att alla lyktstolpar drivs av solceller i första hand.

Var tredje matkasse slängs så klassen tycker vi måste minska matsvinnet. Därför har de uppfunnit en komposteringsstation i form av en pantstation för mat. Man lägger in överbliven mat i ett hål, maten sorteras ut från eventuella förpackningar, maten vägs och ett kvitto kommer sedan ut som talar om hur mycket du får i pant. Lastbilar fraktar sedan detta till biogasanläggningar.