1899

Roslagsskolan 9E

Projektplan

Sammandrag av klassens presentation:

Om Roslagsskolans klass 9E får som de vill så ska Kapellskärs hamn byggas ut för att kunna ta emot containerfartyg som har rotorsegel för att minska utsläppen och för att effektivisera transporterna. Från Kapellskär ska varorna gå med tåg via Norrtälje till Stockholm. Dessutom kan tågbanan användas till att tranportera kryssningspassagerare eftersom de gärna ser att kryssningstrafiken över till Åland, Finland och de baltiska länderna utökas från hamnen. Frakttågen ska vara magnettåg för att vara så energisnåla som möjligt. Dessutom blir det ingen friktion mellan tåg och räls vilket gör att de kan gå snabbare än vanliga tåg. Tänk att komma till Stockholm från Norrtälje på en kvart!

Vad gäller energikällor är klassen inne på, som så många av de andra klasserna, enbart hållbara energikällor som alstrar grön el för en hållbar framtid. De ser gärna att en vågkraftspark med 400 vågkraftverk förläggs längs vår kust utanför Norrtälje. Den skulle kunna generera grön el till minst 6000 hushåll i kommunen.

Något vi tror en person i juryn uppskattar extra mycket är att klassen tar upp att de tycker vi ska satsa mer på närodlat. De uppger att lantbruket i Sverige har blivit dubbelt så bra sedan år 1970 men de ser gärna att bönderna får mer betalt så de kan göra ett ännu bättre jobb med mer material och resurser. Närodlat är bra för miljön i hela världen och påverkar växthuseffekten positivt.

Klassen vill bygga en fiskodling i form av pooler och inte i havet. Orsaken är att de tror att fiskarna kommer må bättre på alla vis. Bättre mattillgång och bättre vattenkvalitet. Även människorna som sedan ska äta dessa mår bättre då de inte får i sig farliga kemikalierna från de olika vatten de fångas i. Detta är ett måste enligt klassen så länge ingenting görs åt utsläppen och nedskräpningen av haven.

För att minska matavfallet från svenska storkök, som enligt eleverna (källa Naturvårdsverket), år 2014 var så mycket som 70 000 ton har de provat genomföra en test i matsalen på Roslagsskolan. De stod utanför med skyltar och uppmanade till att inte slänga mat och de hade bytt ut kärlen för avfall till genomskinliga hinkar för att synliggöra mängden. De lyckades den dagen med att få ned mängden från de vanliga 20-30kg matavfall till 10kg!! Härligt!

Vidare önskar de att alla vårdyrken ska ha högre lön för att öka intresset för att jobba inom vården. Äldrevård och förskolor ska byggas ihop. Den psykiska ohälsan växer i Sverige vilket inte är acceptabelt. Hjälp flyktingar med bearbetning av eventuella traumatiska händelser. Blanda religiösa trosuppfattningar för ökad förståelse mellan människor. De ser en klar koppling mellan samhällsutveckling och människors hälsa!