1899

Roslagsskolan 9F

Projektplan

Sammandrag av klassens presentation:

Roslagsskolans klass 9F´s mål med att delta i 1899-projektet var inte bara att vinna första pris på 25 000 kronor även om man lätt skulle kunna tro det enligt eleverna själva. Deras mål var att lära sig så mycket de kunde om samhällets olika områden, att komma på idéer och konstruera en plan för ett självförsörjande och hållbart samhälle. De vill kunna ta med sig denna kunskap och lära sig hur de sätter detta i praktiken, och tillsammans med resten av samhället utveckla det för deras och framtida generationers bästa.

De ser gärna att det satsas mer på cykelbanor så fler vill cykla, de vill att alla bussar i kommunen byts ut till elbussar, sätt in elminibussar på landsbygden som viktanpassar motorkraften efter antal passagerare så det inte går åt så mycket bränsle, trådlös uppladdning av dessa elminibussar bör vara möjliga genom att göra någon minuts längre uppehåll vid varje hållplats, de hushåll som försörjer sig själva med den energi de behöver ska få pengar från en pott av andra som inte bidrar med produktion, källsortera mer, använd mindre mängd vatten, odla på taken, sätt upp fler laddstolpar och sätt upp bytesstationer med batterier till elmopeder.

Börja odla kött och minska mängden djur som går till slakt! Djuren ska naturligtvis inte försvinna helt utan göra den nytta de gör för mångfalden.
”Vår tanke är att ha så kallad ”clean meat” eller ”cultured meat”. Detta är kött som görs i ett labb. Då tänker ni säkert ”usch, massa kemikalier och grejer det vill inte jag äta”. Men sanningen är att ni redan gör det, nästan varje dag genom den traditionella tillverkningen. Clean Meat innehåller däremot inga kemikalier eller antibiotika, och man behöver inte heller döda djur för att framställa det! Genom att bara ta en handfull med stamceller från ett djur kan man få fram kött, redo för konsumtion.”

Bygg en hyperloop från Norrtälje till Stockholm! Man färdas genom en slags tunnel med näst intill eller helt vakuum, tåget får på så sätt inget motstånd. För framdrift använder man el och magnetisk levitation. Tänk att färdas till Stockholm i 390 km/h vilket gör att du är framme på cirka 15 minuter!

Klassen slutsats är att vår värld kommer gå i tusen bitar om vi inte gör något!
Gör skillnad nu!