1899

Roslagsskolan 9G

Projektplan

Sammandrag av klassens presentation:

En del av målet med Roslagsskolan klass 9G:s projekt är att de vill få igång ungdomars tänkande inom olika sorters problemlösande. Men de vill också öka deras medvetenhet om vårt samhälle, hur det fungerar och vad det kräver av oss som medborgare.

Klassen är som flera av de andra klasserna övertygade om att vi behöver kika mer på vår hantering av livsmedel, bostäder, energiförsörjning, transporter, infrastruktur, välfärd, avfallshantering, vattentillgången och avloppen för att göra kommunen mer hållbar och miljövänlig.

De vill bygga en fabrik där man odlar kött! Se till att fler och mindre bondgårdar startar för att minska transporter och skapa mer närodlade grödor. Bygg växthus i Hallstavik och värm upp dem med spillvärme från Hallsta Pappersbruk. Bygg vattenkraftverk så kommunen kan bli helt självständig vad gäller energiförsörjning. Bygg en avsaltningsanläggning för att undvika vattenbrist i kommunen. Bygg universitet för att behålla ungdomarna i kommunen. Bygg en skidbacke av aska! Bygg hus av gamla kasserade bildäck. Producera energi när du cyklar i stället för att använda el när du cyklar! Bygg tåg till Stockholm för att locka Stockholmare att arbeta i Norrtälje.

Ge sjukvårdspersonal högre lön och höj avgifterna för sjukhusbesök med 25 kronor för att finansiera detta. Genom detta lockar man hit kompetent personal och kan dessutom behålla den.

Vidare vill de sätta upp speciella klotterväggar som är utbytbara när de är fullklottrade. Minskar kostnaderna för kommunen rejält då de och många företag slipper klottersanera för stora summor varje år.

Presentationen avslutades med att juryn fick se film i virtual realityglasögon!