1899

Viby Friskola 9

Projektplan

Sammandrag av klassens presentation:

Viby Friskola klass 9 valde att presentera sitt projektarbete genom en podcast. Juryn fick ta del av en liten bit av den live under presentationen för att sedan kunna lyssna på hela i lugn och ro efter.

Några av förslagen till att göra Norrtälje kommun till den mest miljövänliga och hållbara kommun i Sverige är att vi alla ska åka mer kollektivt! Se över vår konsumtion och återbruka mer. 42 procent mer sopor slängs nämligen i Norrtälje kommun än i genomsnitt i Sverige! Hur kommer det sig tro och vad kan vi göra åt det? Vi kan inte fortsätta konsumera i den takt vi gör – inför klimatskatt, producera enbart miljövänliga produkter, höj skatten på importerade varor och skapa mer närproducerade produkter.

Vidare har de tänkt till om vilka energikällor som ska gälla och kommit fram till att de endast vill ha förnyelsebara energikällor såsom vattenkraft, termisk energi, solenergi, vindkraft placerade på öppna höga fält, bergvärme och små biogasanläggningar utplacerade på landsbygden. De vill skapa en konstgjord damm där vatten pumpas genom en turbin för att utvinna el där pumpen för övrigt ska drivas av sol- och vindenergi.

Bygg ett religionshus där man med hjälp av virtual realityglasögon ska kunna ta del av gudstjänster i en annan del av världen. Bygg äldreboende och förskola i samma hus.

Två viktiga mål i deras projekt:

-Att eleverna får förståelse för hur de och deras familj påverkar miljön, både lokalt och globalt.
– Att eleverna får kunskaper i hur framtida tekniska lösningar kan användas både lokalt och globalt.

De skolämnen de arbetat med projektet i under hösten är svenska, samhällskunskap, historia, geografi, religion, fysik, biologi, teknik, bild OCH engelska! Fantastiskt sätt att involvera skolämnena i projektet och tydliggör hur viktigt det är med alla intressen och ämnen för att utvecklas och ta oss framåt.