Elavtal

Graddagar

Vad är graddagar?

Då utetemperaturen skiftar år från år, korrigerar man avläsningen av energiåtgången med hänsyn till skillnaden i utetemperatur. Den beräkningen kallas ”graddagskorrigering”. Enheten för utetemperaturen som används vid korrigeringen kallas ”graddagar”. Vid uträkning av graddagsmåttet utgår man från att byggnadens värmesystem värmt byggnaden till en innetemperatur av +17 grader.
En del ”gratisvärme” tillkommer i form av solinstrålning, apparater, människor och matlagning till exempel. Tillsammans uppnås en behaglig innetemperatur.
Graddagar är alltså skillnaden mellan +17 grader och medelvärdet av utetemperaturen per dygn. Om man har medeltemperaturen –5 grader ett dygn får man således –5 till +17 grader = 22 graddagar. Är utetemperaturen istället +5 grader blir skillnaden till +17 alltså 12 graddagar.

Från och med årsskiftet 2014/2015 beräknas samtliga graddagar utan så kallade eldningsgränser (solinstrålningsvärde maj–september), dvs. som +17° C – dygnsmedeltemperatur alla dagar under året.

Vid årsskiftet 2014/2015 bytte SMHI Normalårsperiod för graddagar. Ny Normalårsperiod är 1981–2010 och eldningsgränserna är borttagna för april t.o.m. oktober.

Läs mer om graddagar på SMHI.se
Graddagar Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Procent
Normal 641 587 555 401 157 0 0 0 145 317 455 588 3846 100%
2003 653 598 444 379 70 0 0 7 79 395 397 507 3529 92%
2004 650 543 497 315 130 1 0 0 76 310 485 494 3501 91%
2005 501 543 619 323 140 9 0 0 71 267 389 549 3411 89%
2006 624 570 663 356 120 5 0 0 23 234 381 392 3368 88%
2007 539 580 405 267 112 0 0 29 108 311 460 493 3304 86%
2008 470 424 485 287 106 0 0 2 156 286 435 511 3162 82%
2009 586 563 512 255 85 49 0 0 60 375 354 610 3449 90%
2010 791 658 565 334 120 1 0 7 120 354 535 767 4252 111%
2011 618 660 525 292 127 0 0 0 73 294 360 475 3424 89%
2012 594 624 435 399 139 37 0 6 135 353 399 658 3779 98%
2013 674 534 673 411 54 7 0 0 130 293 417 452 3645 95%
2014 598 427 428 345 199 40 0 6 108 263 377 553 3344 87%
2015 516 451 451 333 154 0 0 0 89 356 393 449 3192 83%
Normal 2015 01- 602 558 533 389 236 108 32 52 166 315 442 565 3998 100%
2015 508 448 442 335 250 118 46 14 128 318 383 433 3423 86%
2016 678 507 466 372 181 74 14 50 114 326 470 492 3744 94%
2017 566 500 460 404 243 91 38 51 141 314 429 516 3753 94%
2018 561 601 621 360 110 63 8 30 123 293 401 525 3696 92%
2019 626 451 482 349 237 0 66 26 161 333 0 0 2731 68%