Elavtal

Allmänna avtalsvillkoren

Vi tillämpar energibranschens allmänna och särskilda avtalsvillkor för leverans av el gällande både konsumenter och näringsidkare. Villkoren är utarbetade av Energiföretagen i samarbete med Konsumentverket. Nedan hittar du nedladdningsbara pdf:er med gällande villkor på både svenska och engelska.

Dessutom finns här Norrtälje Energi Försäljnings AB´s tillägg till gällande Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el.

Ändringar i allmänna villkoren

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). En av grundtankarna bakom GDPR är att stärka den enskildes integritet, vilket innebär bland annat hårdare krav på säker hantering samt skydd av personuppgifter. Du kan läsa mer om GDPR här.

Med anledning av införandet av GDPR blir det ändringar i de allmänna villkoren.

För konsumenter gäller:

Personuppgiftsbestämmelsen kommer att strykas ur de allmänna villkoren och ersättas av en uppförandekod. Uppförandekoden är inte klar utan ska tas fram av Konsumentverket i samarbete med Energiföretagen. En uppförandekod är riktlinjer som särskilt beskriver hur en viss verksamhet, bransch eller samhällssektor ska behandla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Uppförandekoder ska godkännas av och registreras hos Datainspektionen.

Beträffande konsumentvillkoren sker alltså inte upphävandet direkt. Konsumentverket och Energiföretagen har gemensamt beslutat att avvakta en viss tid med det formella upphävandet av personuppgiftsbestämmelsen i konsumentvillkoren för elhandel. Detta beror på att ytterligare justeringar i villkoren för elhandel är nära förestående på grund av nya regler kring skriftlig accept vid telefonförsäljning som införs 1 juni 2018.

För näringsidkare gäller:

Energiföretagen har beslutat att ta bort personuppgiftsbestämmelsen ur de allmänna avtalsvillkoren, som rör elhandel avseende näringsidkarkunder (EL 2012 N (rev) punkt 1.4).
Notera att en sådan ändring i villkoren formellt gäller först två månader efter att du som kund fått ett skriftligt utskick av information om ändringen. I de delar där du som kund får bättre rättigheter i GDPR än i de allmänna avtalsvillkoren så gäller förordningens regler från och med den 25 maj 2018.