Elavtal

Allmänna avtalsvillkoren

Vi tillämpar energibranschens allmänna avtalsvillkor för leverans av el för näringsverksamhet och enskilt bruk. Villkoren är utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket.

Från och med den 1 juli 2015 tillämpar vi reviderade Allmänna och Särskilda avtalsvillkor för elhandel gällande både konsumenter och näringsidkare. Nedan hittar du nedladdningsbara pdf:er med de nya reviderade villkoren.

Dessutom finns här Norrtälje Energi Försäljnings AB´s tillägg till gällande Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el.