Elnät

Elnät

När du ansluter dig till Norrtälje Energis elnät ansluter du dig till ett av Sveriges mest driftsäkra nät. Under 2017 var den genomsnittliga avbrottstiden per kund och år hos oss 38 minuter. Det har vi våra kompetenta och hårt arbetande elmontörer och driftingenjörer att tacka för.
Som kund hos Norrtälje Energi tar du också ställning − för en levande landsbygd och ett blomstrande föreningsliv. Dessutom tar du ställning för ett personligt och lokalt energibolag som du som boende i kommunen är delägare i.

P.s. Visste du att elektriciteten kom till Norrtälje stad redan år 1899?