Elnät

Allmänna avtalsvillkor

Vi tillämpar energibranschens allmänna avtalsvillkor för leverans av elnät gällande både konsumenter, näringsidkare och högspänning. Nedan hittar du nedladdningsbara pdf:er med de olika villkoren både på svenska och engelska. Villkoren är utarbetade av Energiföretagen i samarbete med Konsumentverket.

Ändringar i allmänna villkoren

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). En av grundtankarna bakom GDPR är att stärka den enskildes integritet, vilket innebär bland annat hårdare krav på säker hantering samt skydd av personuppgifter. Du kan läsa mer om GDPR här.

Med anledning av införandet av GDPR blir det ändringar i de allmänna villkoren.

För konsumenter gäller:

Personuppgiftsbestämmelsen kommer att strykas ur de allmänna villkoren och ersättas av en uppförandekod. Uppförandekoden är inte klar utan ska tas fram av Konsumentverket i samarbete med Energiföretagen. En uppförandekod är riktlinjer som särskilt beskriver hur en viss verksamhet, bransch eller samhällssektor ska behandla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Uppförandekoder ska godkännas av och registreras hos Datainspektionen.

Beträffande konsumentvillkoren sker alltså inte upphävandet direkt. Konsumentverket och Energiföretagen har gemensamt beslutat att avvakta en viss tid med det formella upphävandet av personuppgiftsbestämmelsen i konsumentvillkoren för fjärrvärme, elhandel och elnät. Detta beror på att ytterligare justeringar i villkoren för elhandel och fjärrvärme är nära förestående på grund av nya regler kring skriftlig accept vid telefonförsäljning som införs 1 juni 2018.

För näringsidkare gäller:

Energiföretagen har beslutat att ta bort personuppgiftsbestämmelsen ur de allmänna avtalsvillkoren, som rör elnät avseende näringsidkarkunder (NÄT 2012 N (rev), punkt 1.4) respektive elnät avseende högspänningskunder (NÄT 2012 H (rev), punkt 1.3).
Notera att en sådan ändring i villkoren formellt gäller först två månader efter att du som kund fått ett skriftligt utskick av information om ändringen. I de delar där du som kund får bättre rättigheter i GDPR än i de allmänna avtalsvillkoren så gäller förordningens regler från och med den 25 maj 2018.

Metodgodkännande av avtalsvillkoren avseende elnät

Enligt ellagen krävs att ändringar i de allmänna avtalsvillkoren avseende elnät ska metodgodkännas av Energimarknadsinspektionen (Ei). Ei har i detta fall konstaterat att myndigheten redan har prövat frågan om icke-diskriminering och objektivitet gällande avtalsvillkoren en gång och att det faktum att PuL-bestämmelsen tas bort inte påverkar innehållet i avtalsvillkoren på sådant sätt att ett nytt metodgodkännande är nödvändigt.