Elnät

Energiskatt

Viktig information om energiskatten

Från och med den 1 januari 2018 flyttades kostnaden för energiskatten från din elhandelsfaktura till din elnätsfaktura.

Fram tills nu har det varit elhandelsbolagen som debiterat kunderna genom att lägga på energiskatten på elhandelsfakturan. Från och med 1 januari 2018 flyttades ansvaret över till elnätsbolagen, efter ett beslut taget av riksdagen.

Mer information om förändringen hittar du på skatteverkets hemsida.

Energiskatt 2019

  • Från och med 2019-01-01 är energiskatten fastställd till 43,38 öre/kWh (34,7 öre/kWh exklusive moms).
För övriga regler om norrskatteavdrag och energiskatt för industrikunder och datacenter hänvisar vi till Skatteverkets hemsida, se länk nedan.

Enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi är all elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skattepliktig. Energiskatten uppräknas med ett index varje år.

För att finansiera två av de förslag som ingår i den stora energiöverenskommelsen som gjordes 10 juni 2016 av fyra partier beslutade Riksdagen 17 maj 2017 att höja energiskatten på el för hushåll och tjänsteföretag dels 1 juli 2017, dels 1 januari 2019. Här kan du läsa mer om bakgrunden.