Elnät

Ändring av befintlig anläggning

Säkringsändring

Om du vill ändra storleken på huvudsäkringen anlitar du en elinstallatör som utför arbetet och anmäler förändringen till oss, ändringsanmälan kostar 250 kr inkl. moms. Alternativt så kontaktar du oss så utför vi ändringen. Om vi hjälper dig att ändra säkringsstorleken kostar det 1 250 kr inkl. moms.

Tänk på att vi registrerar ändringen från samma datum som färdiganmälan inkommer till oss, inte datumet som ändringen utförs hos dig. Därefter syns förändringen på din faktura. En säkringsändring måste vara i minst ett år, vi tillåter inte säsongsmässiga ändringar.

Huvudsäkringens storlek ligger till grund för anslutningsavgiften för anläggningen. Vid uppsäkring från 25 A till 35 A eller över 63 A krävs alltid en föranmälan för att vi ska kunna göra en bedömning om kapaciteten finns för detta på det elnät som anslutning är kopplad till. Mer information vid ändring av abonnemang/kapacitet finns i dokumentet, ”Anslutningsavgifter inom Norrtälje Energis nätområde” och i villkoren nedan.

Återansluta en redan befintlig anläggning?

Om man vill ansluta en anläggning som varit avslagen, rekommenderar vi att kunden kontaktar en elinstallatör som kontrollerar anläggning innan strömmen slås på. Elinstallatören anmäler återanslutning till oss. Tänk på att det är fastighetsägaren som ansvarar för att anläggningen följer gällande regler och är säker när strömmen slås på.
Vi kopplar in strömmen fram till huvudsäkringen, med uttagna säkringar och huvudbrytare frånslagen. Kund eller installatören slår på strömmen till huset. Tiden innan vi kan koppla in anläggning beror på vilka åtgärder som behöver utföras före anslutningen. Mer information om återanslutning finns i dokumentet, ”Anslutningsavgifter inom Norrtälje Energis nätområde” och i villkoren nedan.