Elnät

Anslutning av tillfällig anläggning

Tillfällig anslutning/byggström?

Du kontaktar en elinstallatör som skickar in en färdiganmälan till oss minst sju arbetsdagar innan byggström behövs. Det är viktigt att fastighetsbeteckning följer med färdiganmälan. Byggströmmen levereras vid en plats som vi anvisar i befintligt nät. Mer information om tillfällig anslutning finns i dokumentet, ”Anslutningsavgifter inom Norrtälje Energis nätområde” och i villkoren nedan.
Abonnemanget som tecknas under byggströmsperioden följer våra abonnemangs- och elöverföringsavgifter.
Tillfällig anslutning tillåts upp till ett år med våra normala abonnemangsavgifter och elöverföringsavgifter. Efter detta tas en tilläggsavgift ut tills anläggningen görs permanent eller avslutas.

Behöver befintliga elledningar flyttas?

Om det finns elledningar där du tänker bygga kan du få betala för att flytta dem. Kontakta oss för prisuppgift.