Elnät

Nyanslutning

När det ska byggas nytt är det en hel del att tänka på för att få el i rätt tid till den nya anläggning. Nedan följer lite information kring detta.

Anlita en behörig elinstallatör

Du kontaktar en behörig installatör. Denne skickar en föranmälan till oss senast sex veckor före önskad anslutning, men gärna ännu tidigare. Viktiga uppgifter att fylla i: alla personuppgifter, fastighetsbeteckning och en situationsplan och en geografisk karta som visar var fastigheten är belägen. Om vi behöver bygga om eller bygga till elnätet kan arbetet med elanslutningen ta längre tid.

Vad kostar det?

För varje ny elanslutning betalas en anslutningsavgift. Kostnaden beräknas utifrån en schablonmodell som Energimarknadsinspektionen lanserat och varierar utifrån hur långt ifrån anslutningen ska ske samt på hur stor säkring eller vilket effektbehov (kW) som önskas. Lägsta anslutningsavgift är 35 250 kr inklusive moms.

Villkor vid ny eller förändrad anslutning

Detaljerad information om nyanslutning, återanslutning, utökad kapacitet finns i relaterade filer nedan, ”Anslutningsavgifter inom Norrtälje Energis nätområde” och i villkoren.

Återansluta en redan befintlig anläggning?

Om man vill ansluta en anläggning som varit avslagen, rekommenderar vi att kunden kontaktar en elinstallatör som kontrollerar anläggning innan strömmen slås på. Elinstallatören anmäler återanslutning till oss. Tänk på att det är fastighetsägaren som ansvarar för att anläggningen följer gällande regler och är säker när strömmen slås på.
Vi kopplar in strömmen fram till huvudsäkringen, med uttagna säkringar och huvudbrytare frånslagen. Kund eller installatören slår på strömmen till huset. Tiden innan vi kan koppla in anläggning beror på vilka åtgärder som behöver utföras före anslutningen. Mer information om återanslutning finns i dokumentet, ”Anslutningsavgifter inom Norrtälje Energis nätområde” och i villkoren nedan.

Rutiner mellan kund – elinstallatör – elnätsföretag vid anslutning av ny anläggning.

För en ny anläggning, eller ändring av befintlig anläggning, innebär rutinen i
korthet att kunden skickar en offertförfråga på en anslutning varefter
elnätsföretaget svarar med offert och nätavtal. Därefter skall kunden kontakta
en elinstallatör eller konsult som fyller i en detaljerad föranmälan.
Elnätsföretaget svarar med ett Installationsmedgivande varefter
elinstallatören svarar med att Färdiganmäla anläggningen när den är klar för
tillkoppling.
Tillfällig servis skall föranmälas med blanketten ”Anslutning av elinstallation
för tillfällig anläggning” och behöver inte föregås av offertförfrågan.
Rutinen medför en affärskorrekt uppgörelse mellan kunden och
elnätsföretaget som i slutändan förväntas resultera i fler nöjda kunder!
Flödesrutin Norrtälje[1]_0002

Förklaringar till flödet och installationsförfarandet mellan kund, elinstallatör och elnätsföretag:

 1. Fastighetsägaren/kunden skickar in Offertförfrågan av ny elanslutning eller
  ändring av befintlig elanslutning till elnätsföretaget.
 2. Nätägaren skickar offert på anslutningen och nätavtal till
  fastighetsägaren/kunden samt upplyser fastighetsägaren/kunden om att
  anlita en elinstallatör.
 3. Fastighetsägaren/kunden accepterar offerten och sänder tillbaka det
  påtecknade nätavtalet till elnätsföretaget.
 4. Nätbolaget bekräftar fastighetsägaren/kunden om mottagandet av
  accepterad offert.
 5. Fastighetsägaren/kunden anlitar en elinstallatör (5A i bilden) som i sin tur
  skickar in en detaljerad Föranmälan (5B i bilden).
 6. Elnätsföretaget skickar ett Installationsmedgivande och underlag för
  färdiganmälan till anlitad elinstallatör samt en kopia till
  fastighetsägaren/kunden.
 7. När arbetet är utfört och anläggning är klar för tillkoppling skickar
  elinstallatören in Färdiganmälan till elnätsföretaget.