Elnät

Pågående projekt och markarbeten

För mer än 100 år sedan fick några Norrtäljebor uppleva elektriska lampor i sina hem för första gången. Sedan dess har utvecklingen gått i en rasande fart. Idag sköter vi såväl drift som underhåll till cirka 15 000 hem och verksamheter i Norrtälje kommun. Det senaste årtiondet har vi fått uppleva olika väderfenomen som gått under namn som Gudrun och Per och som på olika sätt påverkat vår elleverans till dig som kund. Ett led i arbetet att öka driftsäkerheten och ge våra kunder en så trygg och avbrottsfri elförsörjning som möjligt är att fortsätta vårt arbete med att vädersäkra landsbygdsnätet kring Norrtälje och Rimbo.

Vädersäkringen innebär i de flesta fall att vi gräver ner luftledningar i marken. Det finns dock vissa sträckor där markförhållandena är svåra och där används kabel som hängs upp i stolpar.

De närmaste åren ska vi modernisera vår mottagningsstation i Rimbo, byta ut ett antal nätstationer till fjärrmanövrerade och bygga ut med redundanskablar för ytterligare leveranssäkerhet. Ett annat större projekt som påbörjas år 2019 och kommer pågå en längre tid är att byta ut alla cirka 15 000 elmätare i vårt elnät, då mätarna snart faller för åldersstrecket.

Pågående/planerade projekt och markarbeten 2018

Ledingelinjen

En ny kabel förläggs mellan Lovisedal och Västra Ledinge.
Kabeln kommer att knyta ihop två linjer så att reservmatning kan ske vid ett eventuellt strömavbrott.

Luftledningen från Frihamra mot Darsgärdet och vidare ner över motorvägen till Ledinge, kommer att ersättas av markkabel.

Nyckelbylinjen

En ny kabel kommer att förläggas mellan Hökmossen och Stenhammar.
Den kommer att knyta ihop linjer Nyckelby och Undra så att reservmatning kan ske vid ett eventuellt strömavbrott.

Alhamralinjen

Luftledning ut från Rimbo till Midsjö, kommer att ersättas av markkabel.
Kabel kommer att förläggas i redan förlagda tomrör.

Undralinjen

Luftledning mellan Hållsta, Stenhammar och Lövsta kommer att ersättas av markkabel.

Nånölinjen

Området har utökas med nya fastigheter i Malsta-Ekeby som kommer att behöva el. I samband med det så kommer delar av linjen att ersättas av markkabel.

Sundstalinjen

Luftledningar i områdena Degarö och Horsvallen kommer att ersättas av markkabel. Hela Sundstalinjen är då helt nedgrävd och vädersäkrad.