Fjärrvärme

Fjärrvärme – bra att veta

Fjärrvärmevattnet i våra fjärrvärmenät är grönfärgat

Att färga fjärrvärmevatten grönt med Pyranin är en välbeprövad och effektiv åtgärd för att hitta eventuella läckor i fjärrvärmeväxlare och på fjärrvärmenätet. På så sätt blir fjärrvärmeleveranserna ännu säkrare. Skulle det uppstå en läcka på fjärrvärmenätet så kan allmänheten märka av det gröna vattnet, särskilt om det ligger snö på marken.

Fördelen med det gröna vattnet är att vi på Norrtälje Energi enklare kan hitta läckor, eftersom vi klart och tydligt ser att det som läckt är fjärrvärmevatten.

Fjärrvärmekunderna märker inte av att fjärrvärmevattnet är grönt. Det är först om det uppstår ett fel på värmeväxlaren i fastigheten som fjärrvärmevattnet i vissa fall kan passera in i stadsvattnet och varmvattnet i kranen kan bli grönt. Det är ingen fara om det kommer grönt vatten ur varmvattenkranen. Pyranin är inte farligt. Det är godkänt av Livsmedelsverket och används ofta i såväl hygienartiklar som grönt godis. Någon risk för färgpåverkan på exempelvis tvätt, hår eller hud finns inte.

Skulle vattnet bli grönt och du bor i lägenhet kontaktar du i första hand din hyresvärd/fastighetsägare. Är du själv fastighetsägare ringer du till vår fjärrvärmejour på tel. nr 0176-718 30 för hjälp och råd.

Hittar du grönt vatten ute ring 0176-718 30. Tack på förhand!

Vad är graddagar?

Då utetemperaturen skiftar år från år, korrigerar man avläsningen av energiåtgången med hänsyn till skillnaden i utetemperatur. Den beräkningen kallas graddagskorrigering. Enheten för utetemperaturen som används vid korrigeringen kallas graddagar. Vid uträkning av graddagsmåttet utgår man från att byggnadens värmesystem värmt byggnaden till en innetemperatur av +17 grader.

En del ”gratisvärme” tillkommer i form av solinstrålning, apparater, människor och matlagning till exempel. Tillsammans uppnås en behaglig innetemperatur.
Graddagar är alltså skillnaden mellan +17 grader och medelvärdet av utetemperaturen per dygn. Om man har medeltemperaturen -5 grader ett dygn får man således -5 till +17 grader = 22 graddagar. Är utetemperaturen istället + 5 grader blir skillnaden till +17 alltså 12 graddagar.

Från och med årsskiftet 2014/2015 beräknas samtliga graddagar utan så kallade eldningsgränser (solinstrålningsvärde maj – september), det vill säga som +17° C – dygnsmedeltemperatur alla dagar under året.