Fjärrvärme

Fjärrvärmelagen

Fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) trädde i kraft den 1 juli 2008 och är den första fjärrvärmelag som har stiftats. Syftet med lagen är framför allt att stärka kundens ställning.