Fjärrvärme

Fjärrvärmenätet – kan jag få fjärrvärme?

Efter invigningen av Norrtälje Energis nya kraftvärmeverk 2007 så har biobränsleeffekten mer än fördubblats i vårt fjärrvärmenät. Vår fjärrvärmeproduktion i Norrtälje är nu till 100% från förnybart biobränsle – som inte bidrar till växthuseffekten.

Dessutom innebär det nya kraftvärmeverket att vi kan genomföra en rejäl utbyggnad av fjärrvärmenätet. Utbyggnaden har främst handlat om Solbacka, Görla och Färsna de senaste åren.
Norrtälje Energi erbjuder idag fjärrvärme i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik. Även i Rimbo och Hallstavik har nätet vuxit de senaste åren. Fjärrvärme har varit det mest prisstabila uppvärmningssättet de senaste 10 åren. Vid en prisjämförelse med andra uppvärmningsalternativ står sig fjärrvärme betydligt bättre idag jämfört med för bara några år sedan. Fjärrvärme lär bli allt mer gynnat skattemässigt i takt med att arbetet mot växthuseffekten tilltar. Redan idag värms mer än 90 % av alla hus som inte är villor med fjärrvärme.

Välkommen med din intresseanmälan!