Fjärrvärme

Allmänna avtalsvillkoren

Vi tillämpar fjärrvärmebranschens allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme för näringsverksamhet och enskilt bruk. Avtalsvillkoren för konsumenter är framtagna i ett samarbete mellan Energiföretagen Sverige och Konsumentverket.

Nya Allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till konsumenter gäller från och med 1 juni 2018. Läs villkoren i sin helhet nedan. Information om förändringen i korthet finns här.