Fjärrvärme

Allmänna avtalsvillkoren

Vi tillämpar fjärrvärmebranschens allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme för näringsverksamhet och enskilt bruk. Avtalsvillkoren för konsumenter är framtagna i ett samarbete mellan Energiföretagen och Konsumentverket.

Nya Allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till konsumenter gäller från och med 1 juni 2018. Läs villkoren i sin helhet nedan. Information om förändringen i korthet finns här.

Ytterligare ändringar i allmänna villkoren

Har du hört talas om GDPR? Det står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). En av grundtankarna bakom GDPR är att stärka den enskildes integritet, vilket innebär bland annat hårdare krav på säker hantering samt skydd av personuppgifter. Du kan läsa mer om GDPR här.

Med anledning av införandet av GDPR blir det ändringar i de allmänna villkoren.

För konsumenter gäller:

Personuppgiftsbestämmelsen kommer att strykas ur de allmänna villkoren och ersättas av en uppförandekod. Uppförandekoden är inte klar utan ska tas fram av Konsumentverket i samarbete med Energiföretagen. En uppförandekod är riktlinjer som särskilt beskriver hur en viss verksamhet, bransch eller samhällssektor ska behandla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Uppförandekoder ska godkännas av och registreras hos Datainspektionen.

Beträffande konsumentvillkoren sker alltså inte upphävandet direkt. Konsumentverket och Energiföretagen har gemensamt beslutat att avvakta en viss tid med det formella upphävandet av personuppgiftsbestämmelsen i konsumentvillkoren för fjärrvärme, elhandel och elnät. Detta beror på att ytterligare justeringar i villkoren för elhandel och fjärrvärme är nära förestående på grund av nya regler kring skriftlig accept vid telefonförsäljning som införs 1 juni 2018.

För näringsidkare gäller:

Energiföretagen har beslutat att ta bort personuppgiftsbestämmelsen ur de allmänna avtalsvillkoren, som rör elnät och elhandel avseende näringsidkarkunder respektive elnät avseende högspänningskunder. Värmemarknadskommittén har beslutat att bifalla Energiföretagens förslag att ta bort bestämmelsen ur näringsidkarvillkoren avseende fjärrvärme.
Notera att en sådan ändring i villkoren formellt gäller först två månader efter att du som kund fått ett skriftligt utskick av information om ändringen. I de delar där du som kund får bättre rättigheter i GDPR än i de allmänna avtalsvillkoren så gäller förordningens regler från och med den 25 maj 2018.