Fjärrvärme

Vår egna stolta produktion

Fjärrvärme har med åren blivit själva grundstenen för uppvärmning av tätbebyggelse. Det är en miljövänlig, trygg och bekväm värmekälla som dessutom är mycket prisvärd.

Norrtälje Energi erbjuder fjärrvärme i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik. Fjärrvärmenäten är väl utbyggda och ofta kan inkoppling ske till en närbelägen huvudledning. Även fastigheter och villor med längre avstånd från huvudledning kan erbjudas anslutning om tillräcklig andel av hus efter vägen väljer att ansluta sig.

Fjärrvärme är en miljöanpassad uppvärmningsform som tar till vara energi som annars skulle gå förlorad. I Rimbo och Norrtälje använder vi flis d.v.s. rester från skogsindustrin och i Hallstavik använder vi pellets. Ännu bättre blir konceptet när det kombineras med produktion av miljövänlig el i ett biobränsleförsörjt kraftvärmeverk. Det gör vi på Norrtälje Energi vid vår kraftvärmeanläggning Arsta i Norrtälje sedan 2007. Anläggningen med både ett fjärrvärmeverk och ett kraftvärmeverk syns numera tydligt när du kommer in i Norrtälje söder ifrån på motorvägen och från Västra vägen. Här producerar vi ca 15% av den el som förbrukas i Norrtälje – för el tar alltid närmsta vägen ut! Vår egen el säljer vi under namnet 1899 och är den mest lokalproducerade el som går att köpa i Norrtälje kommun. 1899-elen kostar 1 öre/kWh mer än vår vattenel och det överskottet går oavkortat till olika ungdomsprojekt i kommunen. Nyfiken och vill läsa mer om projekten?

Välkommen med dina frågor och funderingar om fjärrvärmeinstallation till din fastighet!

Anläggningsdata för EC-Arsta

Totalt installerad panneffekt 63 MW
Panneffekt 25 MW
Rökgaskylareffekt 5 MW
El-effekt 6,3 MW
Ångtryck 69 bar
Ångtemp 485 °C
Volym ackumulator 4000 m3
Total fjärrvärmeproduktion 135 GWh
Elproduktion 22 GWh