Stadsnät

Jag vill ansluta mig

Samhällsnyttig infrastruktur

Stadsnätet bygger en viktig samhällsnyttig infrastruktur till glädje för alla i kommunen. På den här fiberinfrastrukturen kan vi bära fram olika tjänsteleverantörer och en mångfald med prestandakrävande tjänster till kommunens invånare och företag. Fiber i vårt stadsnät ger dig den trygghet och säkerhet som en fast förbindelse har. Fiber är en överföringsteknik som lever upp till alla de krav som kommer i framtiden. Hela tiden utvecklas nya tjänster som behöver mera bandbredd. Fler och fler apparater i våra hem kommer att anslutas till Internet. Fiber ger den höga bandbredd som krävs för framtida tjänster, underhållning och evenemang.

Vem vill sitta inlåst?

Den monopolistiska tiden är förbi – en ny folkrörelse är på frammarsch som kräver valfrihet i näten. Allmännyttan, Hyresgästföreningen och Stadsnätsföreningen föreskriver öppna nät där människorna själva ska kunna göra sina egna val. Inlåsningseffekterna i Stadsnätet är eliminerade.

Enkelt för fastighetsägarna

Stadsnätet levererar en komplett plattform för tv, telefoni och Internet. Det innebär att byggare och fastighetsägare inte behöver välja något utbud till slutkonsumenten. De är idag fullt medvetna om de olika kommunikationsalternativen och förstår vilket värde de genererar.

Stadsnät kopplas samman

Vi är inte ensamma om att bygga stadsnät. Ser man det ur regional eller nationell vinkel så är stadsnäten den sista länken i en ny regional öppen nätstruktur. Vi tillsammans med andra stadsnät bygger supersnabba motorvägar som knyter samman människor och verksamheter.

De öppna stadsnäten håller på att förändra bredbandskartan i syfte att ge användarna det de mest vill ha: höga prestanda och valfrihet.

Med en anslutning till fibernätet har du:

  • trygghet eftersom fibernätet klarar även framtidens kapacitetskrav
  • tillgång till ett supersnabbt lokalt nätverk med snabba utfarter till Internet
  • en växande mångfald med tjänster
  • snabbare Internet
  • supersnabbt lokalt nät i kommunen
  • bredbandstelefoni som sänker dina telefonkostnader
  • larm och säkerhet
  • styrning, övervakning, datainsamling

Svenska Stadsnätsföreningen