Stadsnät

Vanliga frågor och svar

Vad är maxhastigheten i Norrtälje Energis nät?
Svar: Maxhastigheten i nätet styrs av den tjänsteleverantör man väljer och inte av oss som nätägare. I dag är utrustningen som används på max 1Gbps men vad den blir i framtiden är svårt att svara på. Den fiber man drar in i fastigheten kommer inte vara begränsningen, snarare den utrustning som tjänsteleverantören använder sig av.

Finns det fiber där jag bor?
Svar: Vårt fibernät sträcker sig över stora delar av kommunen. Sök i vår portal med adresser för att se vad som gäller för just din adress. Om du inte hittar den där kan du alltid ringa oss på 0176-718 00 för närmare besked om fiber finns i närheten. Gör gärna en intresseanmälan via vår hemsida så ser vi i vårt system när det är tillräckligt många intresserade för att vi ska komma till just ditt område.

Hur stort måste intresset vara för att Norrtälje Energi ska fiberansluta mitt område?
Svar: Det är svårt att säga exakt hur det ser ut då det är olika i olika områden. Det brukar vara någonstans mellan cirka 30-50 procent.

Jag tog emot ert kampanjerbjudande om fiberanslutning tidigare men beställde inte före sista svarsdatum. Går det att hoppa på efteråt?
Svar: Att beställa en fiberanslutning efter passerat sista svarsdatum eller efter att vi avslutat arbetet i ett område går naturligtvis, dock kommer priset att vara något högre än tidigare. Ring oss gärna så hjälper vi dig.

Hur djupt ska vi gräva om vi gräver själva?
Svar: Ni behöver gräva ett ”dike” (schakt) som är cirka 30-40 centimeter djupt och ett spadtag brett. Det som är viktigt är att det inte är några tvära böjar på diket eller allt för ojämnt underlag där slangen läggs. Detta för att fibern ska kunna blåsas i utan stopp.

Jag har bara berg på min tomt och det går inte att gräva, hur gör man då?
Svar: Består din tomt endast av berg utan möjlighet att gräva ner fiberslangen löser vi detta på annat sätt. Ett alternativ kan vara att man lägger ett förstärkt rör ovan mark i vilket man sedan blåser i fibern. Detta ser vi och planerar för vid hembesöket, men meddela oss gärna innan så att vi känner till det.

Går det att även ansluta gäststugan på tomten, cirka 30-40 meter från stora huset. Vad skulle det kosta och hur gör man?
Svar: Anslutningspriset är per fastighet. Det innebär att om du vill ansluta två hus på din tomt blir kostnaden 2 x anslutningspriset, eftersom det blir två olika abonnemang även om det är på samma tomt. Självklart kan man nyttja samma grävda dike till båda anslutningarna så långt som det är möjligt.

Godkänner ni att man använder annan fiberslang som läggs i samband med till exempel VA-anslutning, gammal slang för telefon osv.?
Svar: Ja, om det är en slang av samma typ och samma dimension som den vi använder och kan kopplas till vårt nät med vår snabbkoppling. Detta är också under förutsättningen att det inte finns några hinder i slangen som gör att fibern inte kan blåsas i. Har slangen en innerdiameter på minst 8 mm så skjuter vi i fiberslang innan vi blåser i fiber. Om den befintliga slangen av någon anledning inte kan användas (igensatt, böjd osv.) måste ny slang grävas ned.

Vi har fiberslang på tomten som vi grävde ner när vår samfällighet förberedde för anslutning till kommunens VA-nät. Kommer Norrtälje Energi leverera i den?
Svar: Då det är samfälligheten själv som gjort anslutningen och lagt ner slangen är det upp till respektive samfällighet att avgöra vem som får nyttja deras fiberrör. Ta kontakt med oss så tittar vi på en lösning som passar för just er samfällighet.

Vårt område kommer att VA-anslutas om några år men är redan klart för fiberutbyggnad. Behöver vi gräva redan nu?
Svar: Då er VA-anslutning inte blir aktuell ännu på några år, kommer ni behöva gräva ner fiberslang redan nu.

Varför ska jag betala för fiberanslutning igen, jag betalade ju för detta i samband med VA-utbyggnaden?
Svar: I samband med VA-utbyggnaden lades rör ner för en framtida fiberanslutning och kostnaden för detta tog kommunen. Du har enbart betalat för din VA-anslutning inte för fiber.

Om man bor på gård, var räknas tomtgränsen? Åkrar? Ängar? Eller gräver ni fram till det som nyttjas som tomt av boningshuset?
Svar: Det är hela fastigheten fram till den punkt vi anvisar som anslutningspunkt. Det kan i vissa fall även vara så att vår fiber redan finns inne på fastigheten vilket kan innebära att det går att ansluta där.

Vad sätter Norrtälje Energi upp för utrustning hemma hos mig?
Svar: Vi sätter upp en liten mediabox som är anpassad efter nätet. Mediaboxen är vår egendom och vi byter ut den om den går sönder. Den har fyra portar, en för tv, en för telefoni och en för internet. Den fjärde porten är för kommande välfärdstjänster, till exempel sjukvård, utbildning m.m. Mediaboxen är inte en router, en sådan får ni av er tjänsteleverantör eller köper själva.

Kommer Norrtälje Energi och andra fiberaktörer gräva vid olika tillfällen eller samförlägga?
Svar: Om vi och annan fiberaktör ansluter fiber i samma område samtidigt är det inte omöjligt att vi samförlägger, dock är detta ovanligt. Det innebär att vi behöver arbeta på samma plats samtidigt och det sker väldigt sällan. Det man då gör är i sådant fall endast att man lägger ner varsin slang i samma dike/schakt, vi kan inte använda samma slang för två fiber.

Vi har fått Norrtälje Energis erbjudande om fiber, men har inget hus ännu. Huset planeras vara klart om ett halvår/ett år osv. Kan vi ändå ta del av erbjudandet?
Svar: Det kan ni. Ange i beställningen att huset ska byggas och ett ungefärligt leveransdatum så arbetar vi efter det.

Jag vill betala min anslutning via kredit hos Telia Finance. Vart skickar jag ansökan för avbetalning hos Telia Finance?
Svar: Det skickas till Norrtälje Energi för hantering, inte till Telia Finance. Observera att ansökan måste ha inkommit tillsammans med ditt avtal före sista svarsdatum. Kommer ansökan in senare går det tyvärr inte att få delbetalning av fiberanslutningen.

Om jag väljer Telia Finance för avbetalning är jag då bunden till att välja dem som tjänsteleverantör?
Svar: Nej.