Stadsnät

Utbyggnad

Norrtälje Energi har byggt ett fibernät i stora delar av Norrtälje kommun. Utbyggnaden påbörjades redan 1998 med i första hand att knyta samman kommunens större orter. Då var det kommunens eget behov av kommunikation som kunde avhjälpas.

Med tiden växte behovet också för företag och hushåll att tillgodogöra sig allt det som nätet kunde erbjuda.

Under 2003 gick Norrtälje kommun ut i en upphandling med stöd i statens IT-infrastruktursatsning för att så många som möjligt i Norrtälje kommun skulle kunna erbjudas tillgång till bredband, också i områden som man inte räknade med skulle byggas ut på många år. Denna upphandling vann Norrtälje Energi.

Under hösten 2004 påbörjade vi en stor utbyggnad av bredbandsnätet som var delvis bidragsfinansierat. Utbyggnaden kom efterhand att täcka nästan dubbelt så många orter som det den ursprungligen var tänkt att göra.

Vi kunde med effektiv planering, samförläggningsvinster och egna insatser få till stånd ett bättre utnyttjande av egna och andras resurser. Denna tilläggsutbyggnad fick också ett visst stöd genom statliga och kommunala bidrag. Resultatet av detta blev ett av Sveriges största stadsnät, och detta kan alla som bor och vistas i Norrtälje kommun dra fördelar av.

Vi har lagt ned över 2 200 mil fiberpar i ortssammanbindande nät och över 600 mil fiberpar i områdesnät. Vårt nät sträcker sig ut till nästan hela Norrtälje kommuns yta, och omfattar över 100 fiberstationer och vi har över 2 000 fiberanslutningar till olika fastigheter.

Sedan 2014 samarbetar vi med Telia Öppen Fiber. Vårt gemensamma mål är att alla i Norrtälje kommun ska få tillgång till supersnabbt bredband med de bästa tjänsterna.

Vi äger fibernätet men driften sköts av Telia Öppen Fiber. Det innebär att det i dag finns många tjänsteleverantörer och tjänster i stadsnätet,  till exempel Telia, Boxer och Viasat.

I dag görs alla fastighetsanslutningar, villa, företag och flerfamiljsfastigheter, med den senaste tekniken och allt förbereds med 1 000Mb/s (1Gb/s) ute i fastigheten.

Vi har ett antal fiberkampanjer i lite olika områden i kommunen. Vill du läsa mer om hur förutsättningarna ser ut och förändras för varje område hittar du information under respektive område i vår intressebank. Bor du till exempel ”Norr om Norrtälje” så klicka på den länken så får du upp alla orter norr om Norrtälje som vi har eller haft kampanjer igång i senaste året och sedan klickar du dig vidare till rätt ort.

Sök på din adress för att se om fastigheten är ansluten till stadsnätet eller om den kan anslutas. Om du inte får någon träff i registret kan du göra en intresseanmälan via frisökning istället. Intresseanmälan är helt kostnadsfri och villkorslös. Har du grannar som också är intresserade, be dem göra detsamma för att skynda på utbyggnaden.

Hela beställningsförfarandet från beställning till fiber klar att surfa med kan delas in i två faser. Den första är orderfasen där beställningen läggs, den andra är leveransfasen där själva fiberanslutningen utförs i alla dess steg. När anslutning och installation är gjord är det dags att beställa tjänster!
Svenska Stadsnätsföreningen