Stadsnät

Utbyggnad

Redan 1998 påbörjade vi på Norrtälje Energi utbyggnaden av ett fibernät som nu når ut i hela kommunen. I dag är över 8 000 hushåll i kommunen anslutna till nätet vilket ger oss unika förutsättningar för att många fler ska kunna ansluta sig. Fram tills idag har vi byggt ut allt från hela områden/byar till enskilda gator och även många enskilda fastigheter, allt efter där vi sett stort intresse. Och vi vet att väldigt många fler vill fiberansluta sig till vårt stadsnät så fort det bara är möjligt. Det är inte så konstigt då de flesta upplever att mobilnäten och kopparnäten inte räcker till dagens alla digitala tjänster.

Vi har ständigt ett antal fiberkampanjer igång i lite olika områden i kommunen. Vill du läsa mer om hur förutsättningarna ser ut och förändras för varje område hittar du information under respektive område i vår intressebank. Bor du till exempel norr om Norrtälje så klicka på den länken så får du upp alla orter norr om Norrtälje som vi har eller haft kampanjer igång i senaste tiden och sedan klickar du dig vidare till rätt ort. Hittar du inte ditt område så gör du en frisökning på din adress istället och följer stegen efter. En intresseanmälan är helt kostnadsfri och villkorslös. Har du grannar som också är intresserade, be dem göra detsamma för att skynda på utbyggnaden.

Lite historia kring utbyggnationen av fiber i kommunen

Norrtälje Energi har byggt ett fibernät i stora delar av Norrtälje kommun. Utbyggnaden påbörjades ju redan 1998 med i första hand att knyta samman kommunens större orter. Då var det kommunens eget behov av kommunikation som kunde avhjälpas.

Med tiden växte behovet också för företag och hushåll att tillgodogöra sig allt det som nätet kunde erbjuda.

Under 2003 gick Norrtälje kommun ut i en upphandling med stöd i statens IT-infrastruktursatsning för att så många som möjligt i Norrtälje kommun skulle kunna erbjudas tillgång till bredband, också i områden som man inte räknade med skulle byggas ut på många år. Denna upphandling vann Norrtälje Energi.

Under hösten 2004 påbörjade vi en stor utbyggnad av bredbandsnätet som var delvis bidragsfinansierat. Utbyggnaden kom efterhand att täcka nästan dubbelt så många orter som det den ursprungligen var tänkt att göra.

Vi kunde med effektiv planering, samförläggningsvinster och egna insatser få till stånd ett bättre utnyttjande av egna och andras resurser. Denna tilläggsutbyggnad fick också ett visst stöd genom statliga och kommunala bidrag. Resultatet av detta blev ett av Sveriges största stadsnät, och detta kan alla som bor och vistas i Norrtälje kommun dra fördelar av.

Sedan 2014 samarbetar vi med Telia Öppen Fiber. Vårt gemensamma mål är att alla i Norrtälje kommun ska få tillgång till supersnabbt bredband med de bästa tjänsterna.

Vi äger fibernätet men driften sköts av Telia Öppen Fiber. Det innebär att det i dag finns många tjänsteleverantörer och tjänster i stadsnätet, till exempel Telia, Boxer och Viasat.

I dag görs alla fastighetsanslutningar, villa, företag och flerfamiljsfastigheter, med den senaste tekniken och allt förbereds med 1 000Mb/s (1Gb/s) ute i fastigheten.

Svenska Stadsnätsföreningen