Saker som påverkar elpriserna

13 januari 2022

Turbulensen på elbörsen har hållit i sig en ganska lång tid nu. Det är många faktorer som spelar in och SVT har gjort en väldigt bra och tydlig film om saker som påverkar elpriserna. Se den gärna om du vill lära dig förstå hur elmarknaden fungerar på ett enkelt sett.

Dessutom har vår branschorganisation Energiföretagen skrivit en mer utförlig men kortfattad förklaring av vad som påverkar marknaden. Läs även gärna den för att lära dig mer om de olika faktorerna.

Under onsdagen den 12 januari hade Regeringen en pressträff där de meddelade att 1,8 miljoner hushåll kommer få upp till 2000 kr i månaden som kompensation för de höga elpriserna som råder. Detaljerna för hur denna kompensation ska gå till är dock inte klart ännu men dialog pågår med alla elnätsföretag, myndigheter och Regeringen om hur detta ska lösas på bästa sätt. Vi vet alltså inte ännu vilka, eller när man har rätt till sin ersättning, därför kan du som kund inte göra något i dagsläget. Är en kompensation aktuell för dig, kommer detta att regleras retroaktivt via din faktura.

Vad vi vet om förslaget:

  • Den 12 januari gick regeringen ut med ett pressmeddelande där man meddelande att man planerar att avsätta drygt sex miljarder kronor till en elpriskompensation för de hushåll som drabbats av höga elpriser
  • Förslaget beräknas beröra över 1,8 miljoner hushåll och gäller i hela Sverige.
  • Elpriskompensationen sker för tre månader december, januari, februari till elkunder baserat på förbrukning. Kompensationen baseras på hur stor elförbrukning hushållet har varje månad, där den högsta nivån är hushåll som använder över 2000 kWh per månad.
  • Till dem utgår en ersättning om 2000 kronor per månad, alltså max totalt 6000 kronor.
  • Regeringen har uttalat att det är en exceptionell åtgärd i en exceptionell tid, med höga elpriser under hösten och vintern. De har sökt en lösning att hantera läget som är de anser är enkel och snabb att få tillstånd
  • Medlen ska betalas ut till de hushåll som har höga elräkningar utan att de behöver ansöka om det.
  • Regeringens förslag är att elnätsföretagen ska administrera ersättningen.
  • Den exakta utformningen av elpriskompensationen är inte klart ännu utan det kommer att tas fram i dialog mellan myndigheter, elnätsbolagen och riksdagen.
  • Så exakt vem som har rätt till vilken kompensation, samt när man förväntas få den kan vi inte svara på idag.

Se presskonferensen och mer information här.

Som vi skrev i december så hade det givetvis varit väldigt skönt att ha en spåkula för att kunna ge mer handfasta råd om elprisutvecklingen framöver.

(Bild från SVT filmen av Simon Krona)

 

 

 

Man