UrsprungsmärkningNorrtälje-Ån

Enligt lag ska all el ursprungsmärkas. Det är elhandlarens uppgift att visa hur den el du som kund köpt är producerad och vilken miljöpåverkan produktionen av elen har haft.

Det här är ursprungsmärkning

Alla elhandlare är skyldiga enligt lag att redovisa sin totala produktion, det vill säga om elhandlaren har valt att köpa någon specifik el, eller om de bara säljer den nordiska mixen och levererar den vidare. Kravet på elhandlarna är att åtminstone visa om elen kommer från kärnkraft, förnybar energi eller fossila energikällor. Elhandlarna ska även visa miljöpåverkan av den el de sålt i form av koldioxidutsläpp och kärnavfall.

Ursprungsmärkningen är ett slags kvitto på produktionen

Eftersom elen flödar fritt i elnäten kan elhandlaren inte garantera att just du, i ditt eluttag, får den el du köpt. Däremot blir ursprungsmärkningen en garanti att elhandlaren har sett till att lika stor mängd, till exempel vattenel, har kommit in i nätet som de har sålt till sina kunder.

Ursprungsmärkningen för elleverans år 2021 från Norrtälje Energi Försäljnings AB hittar du nedan.

Vill du läsa mer om ursprungsmärkning så är det Energimarknadsinspektionen du vänder dig till.