Tobias Dahlberg t.f. vd för Norrtälje Vatten och Avfall

27 april 2021

Från och med 1 maj kommer Norrtälje Energis vd Tobias Dahlberg bli tillförordnad vd för Norrtälje Vatten och Avfall under tiden som rekryteringen av ordinarie vd pågår.

Det finns flera gemensamma nämnare för bolagen Norrtälje Energi och Norrtälje Vatten och Avfall. Bägge bolagen är kommunägda, levererar viktiga vardagstjänster och utvecklar samhället med fokus på hållbara lösningar.
– När jag fick kännedom om situationen och frågan om jag kan kliva in som t.f. vd under en period, var det många tankar som väcktes. Jag känner att om jag kan hjälpa koncernen på något vis så gör jag självklart det. Det är viktigt inte minst för personalen inom Norrtälje Vatten och Avfall att de får känna sig trygga med att de inte är släppta vind för våg utan att organisationen får jobba på med sina uppdrag, säger Tobias Dahlberg.

Tommy Lundqvist, styrelseordförande i Norrtälje Vatten och Avfall, välkomnar Tobias:
– Jag har stora förhoppningar om att vd och styrelse ska utveckla ett bra bolag och jobba väl tillsammans för att ta sig an de stora utmaningar som finns här.

Med gemensam kraft
– Ledningsgruppen på Norrtälje Energi tycker såklart att det är roligt att vi får frågan att hjälpa NVAA och de kommer att stötta mig under perioden tills det finns en permanent lösning på plats, och vissa uppgifter kommer jag såklart behöva delegera. Bolaget är ett välskött bolag och har en mycket kompetent och engagerad personal så jag är helt övertygad att vi tillsammans kommer att lösa det här. Jag inser också att det kommer att bli mycket jobb men hoppas att jag under denna tid kan bidra på vägen till att NVAA blir det fungerande bolag som invånarna i kommunen behöver, avslutar Tobias Dahlberg.

Man