Tre statliga avgifter

2 maj 2022

Varje år debiteras alla elnätskunder i Sverige 3 statliga avgifter. Det sköts av oss som elnätsbolag och vi vidarebefordrar pengarna till de statliga myndigheterna. Fakturorna i maj innehåller dessa avgifter.

Vilka avgifterna är och till vilka myndigheter pengarna går förklaras här:

  • • Den första är en Elberedskapsavgift på 39,20 kr som tas ut en gång per år för att finansiera den del inom Svenska Kraftnät som har det övergripande ansvaret för att tillgång och efterfrågan på el hela tiden är i balans. Avgiften är momsbelagd vilket innebär en avgift inklusive moms på 49 kr. För högspänningsabonnemang är motsvarande avgift 2129 kr exkl. moms.
  • • Den andra är en Nätövervakningsavgift på 4,35 kr som tas ut en gång per år för att finansiera nätavdelningen inom Energimyndigheten. Nätavdelningen har bland annat till uppgift att säkerställa att du som elkonsument inte betalar ett högre pris än nödvändigt för nättjänsterna. Avgiften är momsbelagd vilket innebär en avgift inklusive moms på 5,44 kr. För högspänningsabonnemang är motsvarande avgift 870 kr exkl. moms.
  • • Den tredje är en Elsäkerhetsavgift på 11,10 kr som tas ut en gång per år för att finansiera Elsäkerhetsverket. Elsäkerhetsverket är den myndighet som har till uppgift att bevara och vidareutveckla elsäkerhetsnivån i Sverige. Avgiften är momsbelagd vilket innebär en avgift inklusive moms på 13,87 kr. För högspänningsabonnemang är motsvarande avgift exkl. moms 905 kr.

Kika gärna in på myndigheternas egna hemsidor för att se mer ingående vad pengarna går till. Elsäkerhetsverket jobbar till exempel med att kontrollera elprodukter på marknaden. Varje år kontrollerar de omkring 400 produkter varav 30 procent får försäljningsförbud. Ett försäljningsförbud innebär bland annat att den som importerar den aktuella produkten inte längre får sälja den. En mycket bra tjänst att ha koll på. Hos dem kan du också leta behörig elektriker till installationer som du kanske vill ha hjälp med i hemmet.

Tre lysande kontakter