Tre statliga avgifter

11 maj 2020

På den faktura som kommer ut nu i maj finns det med tre statliga avgifter. Tyvärr har det smugit sig in ett fel i avgiften gällande Elberedskapsavgiften på lågspänningsabonnemang. Vi har debiterat 45 kr istället för den korrekta summan på 39,20 kr. Vi ber om ursäkt för detta och en återbetalning kommer ske på nästföljande faktura med 5,80 kr.

Vilka avgifterna är och varför förklaras här:

• Den första är en Elberedskapsavgift på 39,20 kr som tas ut en gång per år för att finansiera den del inom Svenska Kraftnät som har det övergripande ansvaret för att tillgång och efterfrågan på el hela tiden är i balans. Avgiften är momsbelagd vilket innebär en avgift inklusive moms på 49 kr. För högspänningsabonnemang är motsvarande avgift 2129 kr exkl. moms.

• Den andra är en Nätövervakningsavgift på 4,35 kr som tas ut en gång per år för att finansiera nätavdelningen inom Energimyndigheten. Nätavdelningen har bland annat till uppgift att säkerställa att du som elkonsument inte betalar ett högre pris än nödvändigt för nättjänsterna. Avgiften är momsbelagd vilket innebär en avgift inklusive moms på 5,44 kr. För högspänningsabonnemang är motsvarande avgift 870 kr exkl. moms.

• Den tredje är en Elsäkerhetsavgift på 10,20 kr som tas ut en gång per år för att finansiera Elsäkerhetsverket. Elsäkerhetsverket är den myndighet som har till uppgift att bevara och vidareutveckla elsäkerhetsnivån i Sverige. Avgiften är momsbelagd vilket innebär en avgift inklusive moms på 12,75 kr. För högspänningsabonnemang är motsvarande avgift exkl. moms 810 kr.

Elkabel