Turbulenta priser på elbörsen

8 december 2021

En vacker vintervit start på vintern har vi fått i hela Sverige, men dessvärre också en orolig elbörs som karakteriserats av rekordhöga elpriser. Vad är det då för olika mekanismer som gör att elpriserna sticker iväg uppåt ibland? Vår branschorganisation Energiföretagen har skrivit en utförlig men kortfattad förklaring av vad som påverkar marknaden. Läs den gärna för att lära dig mer om de olika faktorerna.

Vi upplever att många som idag har ett rörligt elhandelsavtal känner en viss oro över prisutvecklingen, och det är svårt att ge råd om hur framtiden ser ut. Har du ett rörligt avtal finns en mängd energibesparande åtgärder du kan göra de dagar temperaturen sjunker och vi då också kan befara högre dagspriser på elbörsen. Du kanske kan dra ned på varmvattenförbrukningen just dessa dagar eller låta bli att använda elkrävande utrustning? Har du till exempel bergvärmepump så kanske du har möjlighet att stödelda för att inte elpatronen ska slå till när bergvärmen inte räcker till.

Många med rörligt elavtal frågar oss om råd om hur de ska tänka kring avtalet och överväger att gå över till fast elavtal för att inte behöva fundera på om elpriset sticker iväg uppåt. Som sagt svårt att ge råd kring, men vi brukar ändå säga att det bästa är att gå på sin egen magkänsla och sin egen ekonomi.

Låt säga att scenariot fortsatt är höga priser under vintern vilket då naturligtvis ger högre kostnader under perioden, men att priserna till våren (som det historiskt sett ut) sjunker för att under sommaren hamna på ibland väldigt låga nivåer. Har man den ekonomiska möjligheten att klara dessa kostnadsskiftningar som på årsbasis kanske ger samma pris som ett bundet avtal, så kan man kanske våga ligga kvar på det rörliga priset. Om man inte tror på nedgång mot vårsidan och känner en viss ekonomisk orolighet så kan man naturligtvis teckna ett fast elavtal.

Det hade givetvis varit väldigt skönt att ha en spåkula för att kunna ge mer handfasta råd om elprisutvecklingen.

Vill du läsa mer har Energiföretagen Sverige skrivit en bra artikel till om ämnet och också en om hur spotpriser, intäkter och kostnader påverkar de företag som handlar med el på elbörsen. 

Finger som pekar på en termometer