Uppdatering av datasystem

12 februari 2021

Tisdag 16 februari 2021 kommer vi uppdatera vårt system för driftavbrott vilket medför att vår avbrottssituationskarta kommer vara ur funktion hela eller i alla fall stora delar av dagen.

Karta över elnätsområde