Varning igen och igen!

6 maj 2020

Nu är det tredje omgången i år som vi får flera indikationer på att oseriösa elsäljare kontaktar våra kunder (framförallt företagskunder) och uppger att vi har ett samarbete. Det har vi inte. Vi har inget samarbete alls med andra elhandlare. Och vi är enormt less på att ”städa upp” efter oseriösa elsäljares framfart som ofta säljer in ”billigaste elen” som visar sig bli mycket dyrare än vad kund redan har. Och (igen) dessutom har fräckheten att använda vårt namn för att bli trovärdiga.

Vi har skrivit och varnat för elhandlare som finns med på Konsumenternas Energimarknadsbyrås svarta lista tidigare och även en egen artikel om Stockholms Elbolag. De som ringer runt just nu uppger sig heta ”Norrtälje El…” (med lite luddig ändelse) men avtalsförslag som sedan skickas ut per sms är undertecknade SE AB.

En av Nybro Energis kunder har lyckats spela in säljsamtal från Stockholms Elbolag och har i och med det också nu polisanmält dem. Den första av nedan artiklar publicerades på Montel News 30 april 2020. Den andra artikeln publicerades 5 maj 2020 då Montel News låter Stockholms Elbolag får ge sin bild av polisanmälan efter tillkommande tips från oss och andra bolag.

Stockholms Elbolag: Missförstånd bakom bedrägeri-anklagelser

(Montel) Stockholms Elbolag beklagar att den telemarketing-aktör man anlitat brustit i kommunikationen som föranlett en polisanmälan från en konkurrent. Bolaget förnekar också att man medvetet skulle använda andra bolags varumärken. 

Flera bolag bekräftar för Montel att deras kunder i företagssegmentet de senaste veckorna kontaktats av Stockholms Elbolags säljare där säljaren vill erbjuda ett kampanjpris tillsammans med det lokala nätbolaget. I förra veckan valde Nybro Energi att polisanmäla bolaget, eftersom något samarbete inte förekommer och att man anser att Stockholms Elhandelsbolag med falska påståenden försöker öka kundernas förtroende genom att uppge detta.

”Att Nybro Energi väljer att polisanmäla oss för försök till bedrägeri är beklagligt i sig självt men får vara deras sätt att hantera sina innersta angelägenheter” skriver Fredrik Steen, pressansvarig på Stockholms Elbolag.

Han uppger för Montel att missförståndet handlar om produkten ”samfaktura” där kunderna har möjlighet att få en gemensam faktura för el och nät och att telemarketing-bolaget inte varit tillräckligt tydlig i kommunikationen kring produkten. 

Det gäller dels att samfaktureringen inte är ett samarbete, dels att nät- och elhandelsbolagen i vissa fall blandats ihop.

”Ute i kommun och region heter ofta elhandelsbolaget och elnätsbolaget samma sak så det kan missförstås som att två elhandelsbolag skulle samarbeta och inte ett nätbolag med ett elhandelsbolag”, skriver Fredrik Steen och fortsätter:

”Vi har inga som helst intentioner av att använda andra företags varumärke, det skulle endast försvåra vår försäljning då det lokala elnätsbolaget som monopolist ofta är illa omtyckt av de lokala aktiebolag som vi uteslutande vänder oss till.”

Sades upp 1 april
Fredrik Steen bekräftar för Montel att avtalet med den aktuella telemarketing-aktören sades upp den 1 april i samband med att oegentligheterna uppdagades. 

Men enligt Nybro Energi baserades polisanmälan på en händelse som ägde rum i slutet av april. Även andra bolag bekräftar att Stockholms Elbolag fortsatt med sin kampanj långt in i april månad. 
 
”Den 24 april fick vi på Norrtälje Energi in samtal och meddelanden från kunder som uppgav samma typ av insäljningsförsök. Man hänvisar till ett samarbete med oss och har ett corona-erbjudande. Så jag tror att det bara är en återkommande taktik att skylla på telemarketingbolaget,” skriver bolagets försäljningschef Eva Blixt.

Fredrik Steen vill inte vidare kommentera hur det kommer sig att problemen verkar kvarstå.

”Som du förstår kan jag inte kommentera ett ärende i media som är föremål för en pågående polisutredning […] Återigen kan jag bara beklaga och poängtera att kontraktet är avslutat”, skriver han.

På frågan vilket ansvar Stockholms Elbolag har för hur deras anlitade telemarketing-aktörer agerar svarar Fredrik Steen:

”Vi följer alla regelverk för telemarketing och har under åren haft löpande positiva diskussioner med både Konsumentverket och Energimarknadsinspektionen som är våra granskande organ på elmarknaden.”

Inga rättsliga åtgärder
Han tillägger på att det inte är aktuellt med rättsliga åtgärder mot telemarketing-aktören i fråga, men att man terminerat all försäljning som inkommit från aktören. 

”Vi har inget att vinna på att förknippas med något elnätsbolag, tvärtom vi lyssnar igenom alla ljudfiler för att kontrollera inga oegentligheter försiggår och vi finner inte detta i samtalen till våra underleverantörer.”

/Anton Tigerstedt

Elkontakt