Frågor och svar om byte av kommunikationsoperatör

 • Vad är en kommunikationsoperatör (KO)?
  Norrtälje Energi bygger och äger det fibernät vi i dagligt tal kallar stadsnätet. Sedan 2013 har Telia varit kommunikationsoperatör i vårt nät och har då haft ansvaret för nödvändig elektronik (switchar i bredbandsstationerna och bredbandsboxen hemma hos dig). Telia som kommunikationsoperatör har också haft ansvaret för att det finns ett antal tjänsteleverantörer anslutna till nätet för att skapa valfrihet för dig som kund.
  Att det finns många olika tjänsteleverantörer att välja mellan skapar konkurrens, på samma sätt är det med kommunikationsoperatörerna, det finns flera möjliga val.
 • Varför byter vi nu kommunikationsoperatör?
  Vårt nuvarande avtal med Telia sträcker sig fram till våren 2022 varför vi under hösten gjort en ny upphandling av KO. Vårt val denna gång blev IP-Only, detta efter att vi utvärderat både de ekonomiska förutsättningarna och vilket utbud av tjänsteleverantörer som erbjuds. Avtalet med IP-Only avser de kommande fem åren.
 • Varför just IP-Only?
  IP-Only är för närvarande den största aktören på den svenska bredbandsmarknaden och ägs ytterst av Europas största bredbandsinvesterare, EQT. IP-Only är, till skillnad från andra nationella fiberutbyggnadsaktörer, mycket aktiva i Norrtälje och ser Norrtälje kommun som strategiskt viktig, vilket deras satsning på 700 miljoner i kommunen hittills tydligt visar. IP-Only är inte själva tjänsteleverantörer vilket borgar för en neutral hantering av tjänsteleverantörerna i Norrtälje Energis öppna fibernät.
 • Vad betyder bytet av KO för dig som kund?
  För de allra flesta kommer det inte att betyda så mycket. Alla kan till exempel behålla sin nuvarande tjänsteleverantör, det gäller naturligtvis även alla som idag har Telia. Du kommer även fortsättningsvis sköta dina frågor runt internet- och TV-abonnemang direkt med din tjänsteleverantör. Är du nyfiken på vilka tjänsteleverantörer som finns att välja hittar du det på ip-only.se.
 • Vad händer nu?
  När IP-Only tar över rollen som KO i vårt nät innebär det att en del utrustning och inte minst programvaror måste bytas ut. Detta kommer inte att ske för hela nätet vid en och samma tidpunkt, utan sker gradvis under en lite längre period. Vid någon tidpunkt kommer du att få ett avbrott i din uppkoppling då din bredbandsbox måste uppdateras med ny programvara. Du kommer alltså inte att behöva byta ut boxen men det är viktigt att den är påslagen för att uppgraderingen ska vara möjlig. Vissa boxar kan vara av äldre datum och behöva bytas ut. Du kommer att få mer information om kommande migrering när det är aktuellt för just dig.
 • Vad händer om min uppkoppling slutar att fungera?
  Oavsett om det sker innan eller efter vårt byte av KO ska du alltid vända dig till din tjänsteleverantör i första hand. Eftersom du och din granne och alla vi andra har möjligheten att välja olika tjänsteleverantörer är det många gånger så att vi inte delar samma driftstörning. Det är därför du alltid ska vända dig till din tjänsteleverantör som vid behov tar frågan vidare till KO och i slutänden till oss på Norrtälje Energi om det behövs. Under bytet av KO kommer alla tjänsteleverantörer naturligtvis vara informerade om vad och när något sker för att minimera driftstörningar så långt det är möjligt.
 • Kommer IP-Only att ta över byggandet av Norrtälje Energis nät?
  Nej! Norrtälje Energi kommer att fortsätta att äga och bygga ut sitt nät i egen regi precis som tidigare. Avtalet innebär att IP-Only hyr in sig på Norrtälje Energis nät för att skapa bästa möjliga förutsättningarna för fortsatt stabil leverans av tjänster. Helt skiljt från detta kommer också IP-Only att fortsätta bygga ut sitt eget nät i andra delar av kommunen.