« Tillbaka

Vi sänker priset på stadsnätsabonnemang

Från och med 1 juli 2017 sänker vi avgiften för stadsnätsabonnemang. I stället för nuvarande avgift där priset är beroende på utnyttjad kapacitet, inför vi en enhetlig avgift för alla företag. Den nya avgiften blir 260 kronor exklusive moms per månad. Tidigare var kostnaden 400 kronor per månad för upp till 10 Mbit och 600 kronor per månad för upp till
100 Mbit.

« Tillbaka