Kategoriarkiv: Nyheter

Förändrad energiskatt från 1 januari 2019

Från och med 1 januari 2019 höjs energiskatten på el med 1,6 öre per kWh exklusive moms. Det motsvarar ca 320 kr/år för en villaägare med en elanvändning på 20.000 kWh/år. För en lägenhetskund motsvarar det ca 50 kr/år eftersom elanvändningen är lägre.

Aktuell skattesats på el från och med 1 januari 2019

43,38 öre/kWh (34,7 öre/kWh exklusive moms) för de flesta kunder i Sverige.

31,38 öre/kWh (25,1 öre/kWh exklusive moms) för de med reducerad energiskatt.

Läs mer om energiskatt här.

Pressmeddelande 20181122

Norrtälje Energi tar ett steg till för en fossilfri produktion

Norrtälje Energi har sedan länge ett fjärrvärmeverk i Rimbo som eldas med flis. Men i händelse av stopp och planerat underhåll på biopannan används fossil olja för att försörja kunderna med värme och varmvatten. Företaget har ansökt om och beviljats stöd från Klimatklivet för att bygga om anläggningen och ersätta fossil olja med klimatsmart bioolja.

Miljöfrågorna står högt på agendan hos Norrtälje Energi och bolaget tar kontinuerligt stora och små steg för ett hållbart samhälle. Denna gång är det fossil olja vid värmeverket i Rimbo som nu ska bytas ut mot miljövänlig bioolja. Oljan som är tänkt att användas i Rimbo är bioolja med vegetabiliskt ursprung, framställd ur restprodukter från biomassa och baserad på oljor från till exempel raps, soja och solros.

– Som energiföretag har vi en viktig roll att spela i omställningen till ett hållbart samhälle. Alla våra kunder har redan miljöel, vi har en helt fossilfri elproduktion och nu får vi en helt fossilfri värmeproduktion vid värmeverket i Rimbo, säger vd Tomas Karlsson.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen beslutat om. Pengar från Klimatklivet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå, exempelvis i en stad eller en kommun. De investerade medlen ska ha som huvudsakliga syfte att minska växthusgasutsläppen.

Norrtälje Energi har ansökt till Klimatklivet via Naturvårdsverket och erhållit bidrag på 45 procent av investeringen. Projektstart är redan nu i november 2018 och projektet beräknas vara klart till årsskiftet 2019/2020.

För mer information om Klimatklivet kan du besöka Naturvårdsverkets hemsida.
För mer information om projektet: Tommy Kindblom, chef Värme, 0176 – 718 29

Pressmeddelandet i pdf.

Vi firar kLADDkakans dag med tävling!

Varje år den 7 november infaller kLADDkakans dag och i år vill vi fira den med en liten tävling på vår Facebooksida och på vårt instagramkonto. Anledningen till firande av just kLADDkakans dag för oss är flera – vi har så fina och uppskattade LADDstationer utanför vårt kontor, vi har fina och fiffiga LADDsladdar och sen finns det ju oändligt många andra saker att LADDa med hjälp av oss.

Så vill du vara med och ha chansen att vinna en LADDsladd där du ser hur strömmen rinner igenom den så länge den laddar – skynda in i våra sociala medier direkt onsdag morgon! Nedan finns alla regler kring tävlingen.

Lycka till!

 

Nedan följer de tävlingsregler som gäller:

Tävlingsarrangör
Norrtälje Energi AB

Vem kan delta i tävlingen?
Alla personer över 16 år som har permanent bostad i Sverige kan delta i tävlingen.

Hur deltar man?
Tävlingen pågår 2018-11-07 mellan 07:00 och 23:59 CET.
Du deltar i tävlingen på antingen Norrtälje Energis Facebooksida eller Instagram genom att svara på frågan:  Hur många laddplatser finns det utanför Norrtälje Energi?
Det är endast tillåtet att delta 1 gång i tävlingen på respektive socialt forum.
Instruktionerna för deltagande inkluderas i tävlingsinläggen.
Alla giltiga tävlingsbidrag under tävlingen kommer att granskas och väljas ut av Norrtälje Energi ABs jury.
Du behöver ej ha öppen profil på ditt instagramkonto för att delta.

Priser
Tävlingen gäller endast för personer som bor i Sverige där 5 vinnare kommer att väljas ut på Facebook och 5 på Instagram.
Vinnarna väljs ut inom fem arbetsdagar efter att tävlingen har avslutats.
Vinnarna kommer att bli taggade i kommentarsfältet för tävlingsinlägget samt bli direkt kontaktade via direkt meddelande. Om vinnarna inte svarar inom fem arbetsdagar så blir vinsten ogiltig och Norrtälje Energi AB förbehåller rätten att välja ut en ny vinnare. Vinsten är en laddare som har ett värde av ca 250 kr styck. Priset kommer att levereras via posten.

Norrtälje Energi AB förbehåller rätten att publicera vinnarnas för- och efternamn på Norrtälje Energis hemsida och sociala mediekanaler.
Priserna kan inte omvandlas till pengar eller andra priser.

Juryn
Juryn består av anställda på Norrtälje Energi AB´s marknadsavdelning.
Juryns beslut kan inte överklagas.

Hantering av personuppgifter
Norrtälje Energi AB behandlar deltagarnas personliga uppgifter för att kunna utföra tävlingen och skicka ut tävlingsvinsterna.
Dessa uppgifter kommer inte att användas i direkt marknadsföring eller ges vidare till tredje part.

Tävlingsarrangörens skyldigheter
Deltagarna är själva skyldiga till att betala eventuell vinstskatt.
Deltagarna frikänner Norrtälje Energi och alla andra partners från skyldighet till eventuell skada som orsakats eller ha påståtts att ha orsakats av att delta i tävlingen.

Norrtälje Energis ansvar överstiger inte antalet eller värdet på priserna som nämns i dessa tävlingsregler. Norrtälje Energi AB ansvarar inte för några tekniska problem i relation till deltagandet av tävlingen eller mottagandet av vinsterna.
Norrtälje Energi AB tar inte ansvar för postens hantering av priserna.

Andra villkor
Om det finns misstanke om bedrägeri eller fusk från en deltagare eller annan typ av regelbrott så förbehåller Norrtälje Energi AB rätten till att avvisa deltagaren.

Norrtälje Energi AB kommer att meddela eventuella förändringar via hemsidan och sociala medier om vi är tvingade till att på något sätt ändra reglerna eller priserna för tävlingen. Norrtälje Energi AB förbehåller rätten att ändra tävlingen eller tävlingsreglerna på ett sätt som inte har en betydande effekt för deltagaren.

Tävlingen är inte sponsrad, rekommenderad eller hanterad av Facebook eller Instagram. Däremot måste deltagarna följa villkoren som är uppsatta av sociala medienätverken utöver Norrtälje Energi ABs tävlingsvillkor.
Tävlingen är inte kopplad till Facebook eller Instagram.
Deltagarna befriar Facebook samt Instagram från allt ansvar kopplat till tävlingen.

Byte av kraftkälla – cirkeln är sluten efter 100 år

Vi har fått möjligheten att köpa vattenproducerad el från Älvkarleby kraftverk i stället för som tidigare från Luleälven.  Och eftersom vi gärna handlar så lokalt det bara går kommer nu all vattenel vi tillhandahåller till våra kunder från Älvkarleby kraftverk vid Dalälven. Vi hoppas att alla våra miljömedvetna kunder uppskattar att vi nu handlar mer lokalt.

Älvkarleby kraftverks första station med 5 turbiner togs i drift 1915 och år 1991 stod en ny station med en turbin klar. Syftet med den första stationen var att ge el åt mellansverige och hade ursprungligen en kapacitet på 70 MW, men den har ökat med tiden och ligger nu på 125 MW.

År 1918 övertog Norrtälje kommun distributionen av el från mjölnare Wallén och kontrakterade 300kW växelström från Älvkarleby kraftverk. Så cirkeln är nu sluten när vi nu återgår till vattenel från Älvkarleby.

Elprisutvecklingen

Prognos Rörligt elpris

Det rörliga priset för augusti blev 66,43 öre/kWh (att jämföra med: juli 62,62 öre/kWh, juni 53,87 öre/kWh och maj 42,19 öre/kWh). Det extremt varma vädret i maj till augusti gjorde att det har avdunstat en del vatten samt att det varit mycket dåligt med nederbörd och vind under hela sommaren. Råvarupriserna (kol och olja) samt en svag krona har också påverkat prisutvecklingen, terminspriserna är fortfarande höga. Utsläppsrätterna har haft en otrolig uppgång från årsskiftet till i början av september.

Elcertifikaten har haft stor och snabb uppgång från mitten av juli tills idag. Prisuppgången beror till stor del på låg vindproduktion under perioden samt en del tradingbolags handel. Det har utfärdats färre elcertifikat med anledning av för lite vind under juli och augusti. Detta har i sin tur påverkat ”lagret” av elcertifikat och marknaden ser en risk att det skulle bli ont om elcertifikat framåt årsskiftet.

Den nordiska kärnkraften går i dagsläget på 61 procent, denna revisionsperiod pågår under hösten.

Prognos Fast elpris (på kort och lång sikt)

På de korta fastprisavtalen tror vi på en sidledes/uppåt gående prisutveckling. Det finns en fortsatt osäkerhet för prisutvecklingen på de längre fastprisavtalen. Detta beroende på höga priser på utsläppsrätter CO2. Det är även osäkerhet för hur fyllnadsgraden i magasinen kommer att se ut inför vintern. Vi tror på en sidledes/uppåt gående prisutveckling på längre fastprisavtal närmaste veckan.

• Priset på utsläppsrätter CO2 går upp.
• Priser för kol går sidledes/svagt upp.
• Sidledes priser på olja

Uppdatering 26 september 2018

Prognos Rörligt elpris

Sedan 12 september har den hydrologiska balansen stärkts. De rörliga elpriset förväntas gå sidledes kommande vecka.

 • Mer nederbörd än normalt, närmaste 10 dagarna (170%). Torrare väder i slutet av perioden.
 • Just nu 82% tillgänglighet i kärnkraften
 • Något starkare svensk krona mot EUR (påverkar elpriset i Sverige positivt då elpriset handlas i EUR)

Prognos Fast elpris (kort och lång sikt)

Sedan 12 september har inte så stora förändringar skett utan tidigare prognos gäller. Det är fortsatt osäkerhet kring fyllnadsgraden i vattenmagasinen inför vintern, trots att den har förbättrats rejält.

 • Priset på utsläppsrätter CO2 går upp.
 • Priser för kol går upp.
 • Priset på olja går upp.

Uppdatering 2 oktober 2018

Prognos Rörligt elpris

Den hydrologisk balansen har försvagats något sen förra veckan (-6,4 TWh). Det rörlig elpriset förväntas gå upp kommande vecka.

 • Normal nederbörd närmaste 10 dagarna (100%). Kallare väder.
 • Just nu 85% tillgänglighet i kärnkraften
 • Något svagare svensk krona mot EUR (påverkar elpriset i Sverige negativt då elpriset handlas i EUR)

Prognos Fast elpris (kort och lång sikt)

På de korta fastprisavtalen tror vi på en sidledes/uppåtgående prisutveckling. Det finns en fortsatt osäkerhet för prisutvecklingen på de längre fastprisavtalen. Detta beroende på höga priser på utsläppsrätter CO2 och kol. Det är även osäkerhet för hur fyllnadsgraden i magasinen kommer att se ut inför vintern, trots att den har förbättrats rejält. Vi tror på en sidledes/uppåt gående prisutveckling på längre fastprisavtal närmaste veckan.

 • Priset på utsläppsrätter CO2 går upp.
 • Priser för kol går upp.
 • Priset på olja går upp.

Uppdatering 10 oktober 2018

Prognos Rörligt elpris

Den hydrologisk balansen har stärkts något sen förra veckan (-6,2 TWh). I övrigt i stort sett samma prognos som förra veckan.

Prognos Fast elpris

I stort sett samma prognos som tidigare vecka men vi tror på en uppåt gående prisutveckling på längre fastprisavtal närmaste veckan.

 • Priset på utsläppsrätter CO2 går sidledes.
 • Priser för kol går sidledes.
 • Priset på olja går upp.

Uppdatering 17 oktober 2018

Prognos Rörligt elpris

Den hydrologisk balansen har stärkts sen förra veckan (-4,0 TWh). Det rörlig elpriset förväntas gå ner något kommande vecka.

 • Över normal nederbörd närmaste 10 dagarna (120%).
 • Just nu 93% tillgänglighet i kärnkraften
 • Något starkare svensk krona mot EUR (påverkar elpriset i Sverige positivt då elpriset handlas i EUR)

Prognos Fast elpris

På de korta fastprisavtalen tror vi på en nedåt gående prisutveckling. Det finns en fortsatt osäkerhet för prisutvecklingen på de längre fastprisavtalen. Detta beroende på osäkerheten för priser på utsläppsrätter CO2 och kol. Vi tror på en nedåt gående prisutveckling på längre fastprisavtal närmaste veckan.

 • Priset på utsläppsrätter CO2 går ner.
 • Priser för kol går ner.
 • Priset på olja går ner.

Uppdatering 25 oktober 2018

Prognos Rörligt elpris

Den hydrologisk balansen har försämrats sen förra veckan (-6,40 TWh). Det rörlig elpriset förväntas gå upp något kommande vecka.

 • Under normal nederbörd närmaste 10 dagarna (70%). Kallare väder.
 • Just nu 97% tillgänglighet i kärnkraften
 • Oförändrad svensk krona mot EUR.

Prognos Fast elpris (kort och lång sikt)

Den närmaste veckan tror vi på de korta fastprisavtalen en neutral prisutveckling och på de längre fastprisavtalen tror vi på en nedåt gående prisutveckling.

 • Priset på utsläppsrätter CO2 går ner.
 • Priser för kol går sidledes/ner.
 • Priset på olja går upp.

Uppdatering 30 oktober 2018

Prognos Rörligt elpris

Den hydrologisk balansen har förbättrats sen förra veckan (-2,5 TWh). Det rörlig elpriset förväntas gå upp något kommande vecka.

 • Över normal nederbörd närmaste 10 dagarna (120%).
 • Just nu 92% tillgänglighet i kärnkraften
 • Oförändrad svensk krona mot EUR.

Prognos Fast elpris (kort och lång sikt)

Priserna för de korta och långa fastprisatalen ser ut att gå sidledes på en veckas sikt.

 • Priset på utsläppsrätter CO2 går ner.
 • Priser för kol går ner.
 • Priset på olja går upp.

Uppdatering 7 november 2018

Prognos Rörligt pris

Den hydrologisk balansen har försämrats sen förra veckan (-5,4 TWh). Det rörlig elpriset ser ut att gå sidledes kommande vecka.

 • Något över normal nederbörd närmaste 10 dagarna (110%). Varmare väder kommande vecka.
 • Just nu 88% tillgänglighet i kärnkraften
 • Något stärkt svensk krona mot EUR.

Prognos Fast elpris (kort och lång sikt)

Priserna för de korta och långa fastprisavtalen ser ut att gå sidledes på en veckas sikt.

 • Priset på utsläppsrätter CO2 något ner.
 • Priser för kol går ner.
 • Priset på olja går ner.

Uppdatering 14 november 2018

Prognos Rörligt pris

Den hydrologisk balansen har försvagats sen förra veckan (-8,8 TWh). Det rörlig elpriset ser ut att gå upp den kommande vecka.

 • Mindre nederbörd än normalt de närmaste 10 dagarna (50%). Normala temperaturer nästa vecka.
 • Just nu 92% tillgänglighet i kärnkraften
 • Något stärkt svensk krona mot EUR.

Prognos Fast elpris (kort och lång sikt)

Priserna för de korta och långa fastprisavtalen ser ut att gå upp på en veckas sikt.

 • Priset på utsläppsrätter CO2 sidledes/upp.
 • Priser för kol går sidledes/ner.
 • Priset på olja går ner.

Uppdatering 21 november 2018

Prognos Rörligt pris

Den hydrologisk balansen har försvagats sen förra veckan (-13,4 TWh). Det rörlig elpriset ser ut att gå upp den kommande vecka.

 • Mindre nederbörd än normalt de närmaste 10 dagarna (25%). Kallare väder.
 • Just nu 92% tillgänglighet i kärnkraften.
 • Något svagare svensk krona mot EUR.

Prognos Fast elpris (kort och lång sikt)

Priserna för de korta fastprisavtalen kan gå upp något pga det torra och kalla vädret. De långa fastprisavtalen ser ut att gå sidledes/ner på en veckas sikt.

 • Priset på utsläppsrätter CO2 sidledes/ner.
 • Priser för kol går ner.
 • Priset på olja går ner.

Uppdatering 28 november 2018

Prognos Rörligt pris

Den hydrologisk balansen har stärkts sen förra veckan (-10,8 TWh). Det rörlig elpriset ser ut att gå sidledes den kommande vecka.

 • Normal nederbörd de närmaste 10 dagarna (100%). Normal temperatur.
 • Just nu 92% tillgänglighet i kärnkraften
 • Något svagare svensk krona mot EUR.

Prognos Fast elpris (kort och lång sikt)

Priserna för de korta fastprisavtalen kan gå upp något p.g.a. torrare väder. De långa fastprisavtalen ser ut att gå sidledes på en veckas sikt.

 • Priset på utsläppsrätter CO2 sidledes/ner.
 • Priser för kol går sidledes/ner.
 • Priset på olja går ner.

Uppdatering 5 december 2018

Prognos Rörligt elpris

Den hydrologisk balansen har stärkts sen förra veckan (-11,5TWh). Det rörlig elpriset ser ut att gå sidledes den kommande vecka.

 • Normal nederbörd de närmaste 10 dagarna (100%). Varmare väder närmaste dagarna, därefter något kallare.
 • Just nu 100% tillgänglighet i kärnkraften.
 • Något starkare svensk krona mot EUR.

Prognos Fast elpris (kort och lång sikt)

Priserna för de korta och långa fastprisavtalen ser ut att gå sidledes på en veckas sikt.

 • Priset på utsläppsrätter CO2 sidledes/upp.
 • Priser för kol går sidledes/ner.
 • Priset på olja går upp.

 

Nu är årets 1899-projekt på rull!

Nu är inbjudan till årets 1899-projekt utskickad. Vi valde att upprepa förra årets projektupplägg och vänder oss därmed åter igen till niorna i kommunen med en tävling. De ska skapa den mest självförsörjande miljövänliga kommunen i Sverige!

Läs mer och se hela upplägget för tävlingen här!

Stort tack till alla nya och gamla 1899-elkunder som gör dessa projekt möjliga. Är du också intresserad av att stötta projekten kan du läsa mer här.

Falsk information gällande elnätsavtal

Vi har fått information från oroliga kunder att säljare från Göta Energi går runt och påstår att vi samarbetar med dem och att vårt nätområde automatiskt kommer att gå över till Göta Energi.

Detta stämmer inte!

Vi på Norrtälje Energi äger elnätet i vårt område och du som kund kommer aldrig automatiskt att bli överförd till annat elnätsbolag. Och att du värdesätter ditt lokala energibolag genom att fortsätta vara kund inom elhandel vet ju både du och vi.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss på 0176-718 00. Vi har öppet måndag-torsdag klockan 8.00-16.00, fredag 8.00-13.30. Lunchstängt 11.30-12.30.

 

Stort projekt

Under våren har ett stort projekt pågått på vårt kraftvärmeverk i Norrtälje. Den gamla värmeväxlaren för fjärrvärmenätet har bytts ut till en ny mindre och modernare modell.

Den nya värmeväxlaren är i drift nu och det avslutande arbetet med att isolera alla nya rör och värmeväxlaren kvarstår i skrivande stund.

 

Vi sponsrar Camp Roslagen

Camp Roslagen startar 17 juni och pågår till den 21 juni på Sportcentrum i Norrtälje. Det är drygt 500 barn som deltar detta år i en mängd olika sporter: fotboll, gymnastik, parkour, judo, dans, simning med flera.

Vi sponsrar även detta år Camp Roslagen och eftersom vi tycker det är väldigt viktigt att välja rätt uppvärmning skapade vi en liten inspirationsfilm, med glimten i ögat, till alla barn.

Håll tillgodo och häng på! Hoppas ni alla barn får en underbart rolig och svettig vecka!

 

Tomas Karlsson ny vd för Norrtälje Energi

Tomas Karlsson blir ny vd för Norrtälje Energi. Tomas kommer närmast från Telia där han jobbar med affärsutveckling inom bredbandsområdet. Tomas har en bakgrund som vd för bland annat Göteborg Energis bredbandsbolag, GothNet och Borås Elnät, som driver elnät och bredbandsverksamhet.

Tomas tillträder under hösten. Läs mer i pressmeddelandet.

Lågt flygande helikopter

Vi kommer att utföra driftbesiktning av vårt elnät med lågt flygande helikopter under perioden måndag 28 maj till och med onsdag 30 maj. Vi startar i området Rånäs/Rimbo och jobbar oss vidare över våra elledningar under dessa dagar.

Ny personuppgiftslag och ändringar i allmänna villkoren

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som gäller inom EU från och med 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). En av grundtankarna bakom GDPR är att stärka den enskildes integritet, vilket innebär bland annat hårdare krav på säker hantering samt skydd av personuppgifter.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter här.

Med anledning av införandet av GDPR blir det ändringar i de allmänna villkoren för elnät, elhandel och fjärrvärme. Läs mer om vad det innebär genom att följa nedan länkar.

Elnät
Elhandel
Fjärrvärme