Kategoriarkiv: Nyheter

Elberedskapsavgiften sänks

Regeringen har i augusti beslutat om att sänka elberedskapsavgiften från den 1 september i år, både för lågspännings- och högspänningskunder. Den nya avgiften ska tillämpas för uttaget av elberedskapsavgiften för hela 2019.

Elberedskapsavgiften sänks från 45 kronor till 39 kronor och 20 öre per kalenderår för varje uttagspunkt för lågspänning, och från 2 447 kronor till 2 129 kronor per kalenderår för varje uttagspunkt för högspänning.

Då vi redan debiterat våra kunder denna avgift för 2019 kommer en retroaktiv återbetalning (via fakturan) av mellanskillnaden göras på fakturorna i november.

Elberedskapsavgiften administreras av Svenska kraftnät och ska täcka kostnader för åtgärder och verksamhet enligt elberedskapslagen (1997:288).

Läs mer om myndighetsavgifterna och de nya reglerna på Elsäkerhetsverkets webbplats.

Varning för hög ljudvolym

Onsdag 9 oktober mellan klockslagen 10.00-16.00 har vi för avsikt att blåsa rent vårt ångsystem på kraftvärmeanläggningen i Norrtälje, Regementsgatan 5.

Det kommer att bli 2-3 blåsningar under dagen om vardera ca 5-10 minuter, ljudvolymen uppskattas till max 140 dB. Så vi varnar för en stundtals väldigt hög ljudvolym i området kring kraftvärmeverket.

Vid eventuella frågor är du välkommen att ringa Dennis Asplund, 0176-718 74.

Vi byter ut alla elmätare!

I vår strävan att ge bästa möjliga service till våra kunder och för att möta nya lagkrav från Riksdagen kommer vi att byta ut samtliga elmätare i vårt elnätsområde. Utöver det myndighetskrav som gör att vi behöver byta elmätarna ser vi flera fördelar med nya smartare elmätare. En av de nya finesserna är att mätarna klarar av timmätning och gör det möjligt för våra kunder att göra mer aktiva val kring elanvändningen.

Mätarbytena är planerade områdesvis och kommer utföras av vår entreprenör Eltel Networks AB. Projektet kommer pågå från september 2019 till senvåren 2020. När vi är klara har vi bytt ut ca 17 000 gamla mätare till nya Aidonmätare som klarar alla nya funktionskrav.

Utbytet av elmätare är en del av moderniseringen av elnätet och kostnaderna för detta ingår i nätavgiften. Vill du redan nu veta mer om de nya elmätarna av märket Aidon så finns information här.

 

 

2020-målet är redan uppnått

Sveriges och Norges gemensamma mål om 28,4 TWh förnybar elproduktion till 2020 har uppnåtts, ett och ett halvt år i förtid. Den 24 maj godkändes den anläggning som innebar att målet uppnåddes.

I Sverige har det tillkommit 20 TWh och i Norge 8,4 TWh ny förnybar kraft. Vindkraften dominerar och står för hela 63 procent av utbyggnaden. Vattenkraft och biokraft har bidragit med 21 respektive 15 procent.

Den pågående utbyggnaden av vindkraft gör det sannolikt att det svenska målet om ytterligare 18 TWh kommer att nås långt före 2030. Sveriges mål är att nå 100 procent förnybar elproduktion till 2040.

Läs hela Energimyndighetens pressmeddelande här.

Besök från riksdagen

Måndag 27 maj hade vi besök från riksdagen och politiker från kommunen som tillsammans med Svenska Stadsnätsföreningen och oss haft diskussioner om bredbandsutbyggnaden i kommunen.

Bakgrunden till besöket var att riksdagsledamoten Mikael Larsson (C) jobbar aktivt för att försöka öka förståelsen hos övriga partier om vikten av att betydligt mer statsbidrag måste till för att Sverige ska nå bredbandsmålen till 2025.

Han tog kontakt med Svenska Stadsnätsföreningens vd, Mikael Ek för att få en bra referenskommun som speglar problemen med att nå bredbandsmålen som hela Sverige står inför. Valet föll på Norrtälje kommun som får verka som exempel och spegla Sveriges utmaning inom bredband.

Vår vd Tomas Karlsson redogjorde för de fyra delar som bromsar utbyggnaden av fiber i kommunen.

-Geografiskt består vi till stor del av fastboende i glesbygd vilket gör att avstånden är långa och fritidshus i andra delar där fastigheterna ofta inte är bebodda året runt och därmed är intresset lägre.

-Demografin i kommunen meddelar att 26,6% av innevånarna är + 65 år vilka många av dessa har svårare att se nyttan med en fiberanslutning.

-Flera aktörer i samma områden i kommunen gör det oekonomiskt att bygga för alla vilket gör att ingen bygger.

-Dessutom har vi som kommunalt stadsnät en nackdel där vi inte i samma utsträckning som de privata aktörerna kan få statsbidrag. Läs mer i inlägg från Sveriges Kommuner och Landsting här.

Avslutningsvis så har de privata aktörerna som dök upp stort med start 2015 inte levt upp till de förväntningar som kommunen hade inledningsvis.

 

Läs inlägg i Dagens Samhälle som handlar om utökade stödmedel skriven av Mikael Ek och representanter från Byanätsforum här.

Läs inlägg i Dagens Nyheter om bredbandsmålen här.

Deltagarna på mötet från vänster till höger var:

Per Lodenius (C), riksdagsledamot
Mikael Larsson (C), riksdagsledamot
Patrik Dahl (C), ordförande utbildningsnämnden Norrtälje Kommun
Gunnar Englund (C), 1:a vice ordförande i Norrtälje Energi
Anders Olander (C), kommunalråd Norrtälje Kommun
Tomas Karlsson, vd Norrtälje Energi
Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen

Tack alla besökare!

Expo Roslagen 2019 är nu över och detta år var det publikrekord med cirka 4500-5000 besökare under två händelserika dagar!

Vi fanns med som utställare och den strida strömmen av besökare ville gärna prata både fiber, fjärrvärme och elavtal med oss. Dessutom hade vi mängder av nyfikna både äldre som yngre som ville köra vår bilbana som var handdriven och kördes med egen handkraft.

På lördagen hade vi tre av våra föreningar som vi sponsrar på plats, Rånäs 4H, Norrtälje Brottarklubb och BKV Norrtälje och det var många av besökarna som ville utmana dem i bilbanan. Dessutom hade vi ett samarbete där vi bjöd på ”räddad frukt” från ICA Norrköp som Norrtelje Musteri gjorde must av i småflaskor som besökarna fick provsmaka. Denna goda dryck går att köpa på ICA Norrköp till vardags.

Sammanfattat så var det två härliga och energigivande dagar och vi vill rikta ett stort tack till alla som besökte oss!

Besök oss på Expo Roslagen 2019

Fredag 3 maj klockan 11 slår återigen dörrarna upp till Expo Roslagen på Sportcentrum i  Norrtälje. En mässa som pågår i två dagar med en stor del av Roslagens alla företagare representerade. Vi kommer naturligtvis finnas på plats och ser gärna att du kommer och hälsar på oss i vår monter B45. Vi bjuder på lite provsmakning av lokala produkter, du kan testa lite olika experiment och vinna pris i vår handdrivna bilbana.

Något som är extra kul är att vi under lördagen kommer att ha tre av de föreningar vi sponsrar på besök i montern redo att utmana dig i ett rafflande bilbanerace.

Föreningarna som kommer vara på plats på lördagen är:
Kl 12-13 Rånäs 4H
Kl 13-14 Norrtälje Brottarklubb
Kl 14-15 BKV Norrtälje

Vi pratar naturligtvis också gärna om våra hjärtefrågor kring vårt ansvar för klimatet, för barnen och vår gemensamma hembygd. All vår el är nämligen grön- från sol, vind, biomassa och vatten. Vår mission är att bidra till en blomstrande kommun genom att all vinst från vår verksamhet går tillbaka till befolkningen. Vi är också direkt engagerade i och stödjer många föreningar med en tydlig ungdomsinriktning. Genom vårt projekt 1899 så vill vi öka ungdomarnas intresse om hållbarhet, energi och teknik. Det skapar värden för både oss och många ungdomar i kommunen. Förra årets 1899-projektarbete hade temat: ” Hur kan vi göra Norrtälje kommun till en helt självförsörjande miljövänlig kommun?” Vinnarna belönas med pengaöverskottet från våra 1899-kunders avtal!

Välkommen till Expo Roslagen 2019!

Glöm inte att det är fritt inträde! Vi tror på publikrekord!

Starta med Earth Hour?

Vi har i flera år varit med och försökt uppmärksamma klimatfrågan genom att delta i Earth Hour och sprida budskapet i våra kanaler. Så även i år. Det är dags att släcka lamporna igen mellan klockan 20.30 – 21.30 lördag 30 mars. Vi har själva under året som gått genomfört ett antal investeringar för att, så småningom, försöka uppnå ett klimatneutralt företag. Och vårt hållbarhetsarbete fortsätter.

Nu vill vi alltså igen slå ett slag för Earth Hour som började som en symbolhandling med att släcka ljuset för klimatet till att idag ha vuxit till en rörelse med miljontals människor, företag och städer med i ledet. I år står även den minskade biologiska mångfalden i fokus då bestånden av vilda ryggradsdjur i snitt minskat med 60 procent sedan 1970.

Hur påverkar klimatförändringarna våra djur och hur påverkar förlusten av dem klimatförändringarna? Vad kan jag göra för att vända trenden? Vad gör mina handlingar för skillnad i det stora? Var ska man börja? Vad finns det för hjälpmedel? Vad kan jag göra?

Detta är flera av de frågor som brukar dyka upp vid diskussioner om vad varje individ kan göra för att hjälpa till och hejda klimatförändringarna. Starta med att delta i Earth Hour! Ladda ned en eller ett antal appar med olika inriktning och utmana sedan familjen, kollegor, släkt och vänner!

Världsnaturfondens hemsida finns många roliga samlade:

Deedster – räkna ut ditt klimatavtryck, quizza dig till ökad kunskap om hållbarhet samt sänk ditt avtryck genom att göra mikrouppdrag.

Fiskguiden – bidra till ett mer hållbart fiske och vattenbruk (fiskodling) genom att göra medvetna val när du köper fisk och skaldjur.

GoMore – via GoMore kan du boka samåkning eller erbjuda skjuts när du reser från A till B.

Karma – rädda matsvinn. En tredjedel av all mat slängs! Med appen Karma kan du köpa mat som blivit över från såväl restauranger och kaféer som matbutiker för halva priset.

Läs mer om Earth Hour här!

Vinnare i vår tävling!

Nu är vinnarna i tävlingen avgjord:

Rätt svar var att vi sponsrar 30 stycken! Tack för alla bidrag!
Vinnarna bland de tävlande är följande:
Anette Eriksson, Gunnel Berchtold, Towe Sandlund, Sofia Nassenius och Bobby R Levinsson.

Ett stort GRATTIS till er!!

 

Nedan följer tävlingsregler för tävling på vår Facebook sida om biljetter till föreställningen BRÄND.

Tävlingsarrangör
Norrtälje Energi AB

Vem kan delta i tävlingen?
Alla personer över 16 år som har permanent bostad i Sverige kan delta i tävlingen.

Hur deltar man?
Tävlingen pågår 2019-03-22 mellan klockan 09.00 och 2019-03-25 klockan 08.00.
Du deltar i tävlingen på Norrtälje Energis Facebooksida genom att svara på frågan:

Hur många barn & ungdomsföreningar sponsrar Norrtälje Energi för närvarande?

Det är endast tillåtet att delta 1 gång i tävlingen.
Instruktionerna för deltagande inkluderas i tävlingsinläggen.
Alla giltiga tävlingsbidrag under tävlingen kommer att granskas och väljas ut av Norrtälje Energi ABs jury.

Priser
Tävlingen gäller endast för personer som bor i Sverige där 5 vinnare kommer att väljas ut på Facebook.
Vinnarna väljs ut inom en arbetsdag efter att tävlingen har avslutats.

Vinnarna kan komma att bli taggade i kommentarsfältet för tävlingsinlägget samt kommer att bli direkt kontaktade via direkt meddelande. Om vinnarna inte svarar inom två arbetsdagar så blir vinsten ogiltig och Norrtälje Energi AB förbehåller rätten att välja ut en ny vinnare. Vinsten är 2 stycken biljetter till föreställningen BRÄND som har ett värde av ca 100 kronor styck. Priset kommer att levereras via posten.

Norrtälje Energi AB förbehåller rätten att publicera vinnarnas för- och efternamn på Norrtälje Energis hemsida och sociala mediekanaler.
Priserna kan inte omvandlas till pengar eller andra priser.

Juryn
Juryn består av anställda på Norrtälje Energi ABs marknadsavdelning.
Juryns beslut kan inte överklagas.

Hantering av personuppgifter
Norrtälje Energi AB behandlar deltagarnas personliga uppgifter för att kunna utföra tävlingen och skicka ut tävlingsvinsterna.
Dessa uppgifter kommer inte att användas i direkt marknadsföring eller ges vidare till tredje part.

Tävlingsarrangörens skyldigheter
Deltagarna är själva skyldiga till att betala eventuell vinstskatt.

Deltagarna frikänner Norrtälje Energi och alla andra partners från skyldighet till eventuell skada som orsakats eller ha påståtts ha orsakats av att delta i tävlingen.

Norrtälje Energis ansvar överstiger inte antalet eller värdet på priserna som nämns i dessa tävlingsregler. Norrtälje Energi AB ansvarar inte för några tekniska problem i relation till deltagandet av tävlingen eller mottagandet av vinsterna.
Norrtälje Energi AB tar inte ansvar för postens hantering av priserna.

Andra villkor
Om det finns misstanke om bedrägeri eller fusk från en deltagare eller annan typ av regelbrott så förbehåller Norrtälje Energi AB rätten till att avvisa deltagaren.

Norrtälje Energi AB kommer att meddela eventuella förändringar via hemsidan och sociala medier om vi är tvingade till att på något sätt ändra reglerna eller priserna för tävlingen. Norrtälje Energi AB förbehåller rätten att ändra tävlingen eller tävlingsreglerna på ett sätt som inte har en betydande effekt för deltagaren.

Tävlingen är inte sponsrad, kopplad, rekommenderad eller hanterad av Facebook eller Instagram. Deltagarna befriar Facebook samt Instagram från allt ansvar kopplat till tävlingen. Däremot måste deltagarna följa villkoren som är uppsatta av sociala medienätverken utöver Norrtälje Energi ABs tävlingsvillkor.

 

Tre årliga statliga avgifter

Elberedskaps-, nätövervaknings- och elsäkerhetsavgift – vad är det?

Avgifterna debiteras en gång per år. Vilka avgifterna är och varför förklaras här:

  • Den första är en Elberedskapsavgift på 45 kr som tas ut en gång per år för att finansiera den del inom Svenska Kraftnät som har det övergripande ansvaret för att tillgång och efterfrågan på el hela tiden är i balans. Avgiften är momsbelagd vilket innebär en avgift inklusive moms på 56,25 kr. För högspänningsabonnemang är motsvarande avgift 2447 kr exkl. moms.
  • Den andra är en Nätövervakningsavgift på 3 kr som tas ut en gång per år för att finansiera nätavdelningen inom Energimyndigheten. Nätavdelningen har bl a till uppgift att säkerställa att du som elkonsument inte betalar ett högre pris än nödvändigt för nättjänsterna. Avgiften är momsbelagd vilket innebär en avgift inklusive moms på 3,75 kr. För högspänningsabonnemang är motsvarande avgift 600 kr exkl. moms.
  • Den tredje är en Elsäkerhetsavgift på 9,50 kr som tas ut en gång per år för att finansiera Elsäkerhetsverket. Elsäkerhetsverket är den myndighet som har till uppgift att bevara och vidareutveckla elsäkerhetsnivån i Sverige. Avgiften är momsbelagd vilket innebär en avgift inklusive moms på 11,90 kr. För högspänningsabonnemang är motsvarande avgift exkl. moms 750 kr.

Läs mer på Riksdagens hemsida.

Norrtälje Energi minskar utsläppen från sina bilar med 90 procent

Från och med 19 februari tankar Norrtälje Energi alla sina dieseldrivna bilar med miljödieseln HVO. Därmed minskar utsläppen från bolagets bilar med 90 procent då 32 000 liter fossil diesel per år byts ut mot ett miljövänligare alternativ.

Miljöfrågorna står högt på agendan hos Norrtälje Energi och bolaget tar kontinuerligt stora och små steg för ett hållbart samhälle. För att minska utsläppen från företagets bilar har bilflottan efterhand utökats med en ren elbil samt ett flertal hybridbilar. Men företaget siktar högre än så.

Att byta ut fossil diesel mot HVO är ytterligare ett steg för att minska utsläppen från verksamheten. Norrtälje Energi har ett antal servicebilar inom fjärrvärmeverksamheten och elnätsverksamheten, vilka i dag tankas med fossil diesel. Men nu lämnar företaget den fossila dieseln genom att börja tanka bilarna med det helt förnybara dieselbränslet 100%HVO. För att trygga tillgängligheten av bränslet har en egen tank installerats vid kraftvärmeverket i Norrtälje.

– Mycket av vår verksamhet, till exempel fjärrvärmen, produceras av biobränsle med låga utsläpp. Men vi vill göra mer för att minska vår egen påverkan på miljön. HVO minskar växthusgasutsläppen med upp till 90 procent jämfört med fossil diesel. En stor fördel är dessutom att vi inte behöver byta ut några fordon för att gå över till HVO utan bränslet fungerar i befintliga motorer, säger
vd Tomas Karlsson.

HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja) är ett 100 procent förnybart syntetiskt dieselbränsle som huvudsakligen tillverkas av olika restprodukter och avfall, som vegetabiliska och animaliska fetter och oljor. Dieseln har utmärkta köldegenskaper och klarar drift ner till minus 34 grader.

Jubel under prisutdelning!

Tisdag den 12 februari var det äntligen dags för vår härliga prisutdelning i 1899-projektet! Hela 7 klasser med nior från Roslagsskolan och Viby Friskola samlades på förmiddagen i Varggropen på Pythagoras med förväntan i luften. Vem skulle ta hem första priset på 25 000 kronor?

Eleverna har jobbat hela höstterminen med 1899-projektet och planerat, diskuterat, målat, skrivit, letat fakta, uppfunnit och tränat på presentationen. Lärarna är ett fantastiskt stöd till eleverna och har sett hur flitigt de jobbat. Och vilka resultat de levererat i jobbet med att skapa den mest miljövänliga och hållbara kommunen i Sverige!

Här kan du läsa sammanfattningar från de deltagande klasserna:

Roslagsskolan 9A
Roslagsskolan 9B
Roslagsskolan 9D
Viby Friskola
Roslagsskolan 9E
Roslagsskolan 9F
Roslagsskolan 9G

Alla vann men bara en klass kunde ta hem 1:a priset och det blev Roslagsskolan klass 9D. Klicka här för att se juryns alla motiveringar och en fin sammanfattande film!

Korta live-filmer från jublet på prisutdelningen finns på vår Facebooksida!

Vi vill rikta ett väldigt stort tack till alla engagerade och medvetna elever!