Kategoriarkiv: Nyheter

Besök oss på Expo Roslagen 2019

Fredag 3 maj klockan 11 slår återigen dörrarna upp till Expo Roslagen på Sportcentrum i  Norrtälje. En mässa som pågår i två dagar med en stor del av Roslagens alla företagare representerade. Vi kommer naturligtvis finnas på plats och ser gärna att du kommer och hälsar på oss i vår monter B45. Vi bjuder på lite provsmakning av lokala produkter, du kan testa lite olika experiment och vinna pris i vår handdrivna bilbana.

Något som är extra kul är att vi under lördagen kommer att ha tre av de föreningar vi sponsrar på besök i montern redo att utmana dig i ett rafflande bilbanerace.

Föreningarna som kommer vara på plats på lördagen är:
Kl 12-13 Rånäs 4H
Kl 13-14 Norrtälje Brottarklubb
Kl 14-15 BKV Norrtälje

Vi pratar naturligtvis också gärna om våra hjärtefrågor kring vårt ansvar för klimatet, för barnen och vår gemensamma hembygd. All vår el är nämligen grön- från sol, vind, biomassa och vatten. Vår mission är att bidra till en blomstrande kommun genom att all vinst från vår verksamhet går tillbaka till befolkningen. Vi är också direkt engagerade i och stödjer många föreningar med en tydlig ungdomsinriktning. Genom vårt projekt 1899 så vill vi öka ungdomarnas intresse om hållbarhet, energi och teknik. Det skapar värden för både oss och många ungdomar i kommunen. Förra årets 1899-projektarbete hade temat: ” Hur kan vi göra Norrtälje kommun till en helt självförsörjande miljövänlig kommun?” Vinnarna belönas med pengaöverskottet från våra 1899-kunders avtal!

Välkommen till Expo Roslagen 2019!

Glöm inte att det är fritt inträde! Vi tror på publikrekord!

Starta med Earth Hour?

Vi har i flera år varit med och försökt uppmärksamma klimatfrågan genom att delta i Earth Hour och sprida budskapet i våra kanaler. Så även i år. Det är dags att släcka lamporna igen mellan klockan 20.30 – 21.30 lördag 30 mars. Vi har själva under året som gått genomfört ett antal investeringar för att, så småningom, försöka uppnå ett klimatneutralt företag. Och vårt hållbarhetsarbete fortsätter.

Nu vill vi alltså igen slå ett slag för Earth Hour som började som en symbolhandling med att släcka ljuset för klimatet till att idag ha vuxit till en rörelse med miljontals människor, företag och städer med i ledet. I år står även den minskade biologiska mångfalden i fokus då bestånden av vilda ryggradsdjur i snitt minskat med 60 procent sedan 1970.

Hur påverkar klimatförändringarna våra djur och hur påverkar förlusten av dem klimatförändringarna? Vad kan jag göra för att vända trenden? Vad gör mina handlingar för skillnad i det stora? Var ska man börja? Vad finns det för hjälpmedel? Vad kan jag göra?

Detta är flera av de frågor som brukar dyka upp vid diskussioner om vad varje individ kan göra för att hjälpa till och hejda klimatförändringarna. Starta med att delta i Earth Hour! Ladda ned en eller ett antal appar med olika inriktning och utmana sedan familjen, kollegor, släkt och vänner!

Världsnaturfondens hemsida finns många roliga samlade:

Deedster – räkna ut ditt klimatavtryck, quizza dig till ökad kunskap om hållbarhet samt sänk ditt avtryck genom att göra mikrouppdrag.

Fiskguiden – bidra till ett mer hållbart fiske och vattenbruk (fiskodling) genom att göra medvetna val när du köper fisk och skaldjur.

GoMore – via GoMore kan du boka samåkning eller erbjuda skjuts när du reser från A till B.

Karma – rädda matsvinn. En tredjedel av all mat slängs! Med appen Karma kan du köpa mat som blivit över från såväl restauranger och kaféer som matbutiker för halva priset.

Läs mer om Earth Hour här!

Vinnare i vår tävling!

Nu är vinnarna i tävlingen avgjord:

Rätt svar var att vi sponsrar 30 stycken! Tack för alla bidrag!
Vinnarna bland de tävlande är följande:
Anette Eriksson, Gunnel Berchtold, Towe Sandlund, Sofia Nassenius och Bobby R Levinsson.

Ett stort GRATTIS till er!!

 

Nedan följer tävlingsregler för tävling på vår Facebook sida om biljetter till föreställningen BRÄND.

Tävlingsarrangör
Norrtälje Energi AB

Vem kan delta i tävlingen?
Alla personer över 16 år som har permanent bostad i Sverige kan delta i tävlingen.

Hur deltar man?
Tävlingen pågår 2019-03-22 mellan klockan 09.00 och 2019-03-25 klockan 08.00.
Du deltar i tävlingen på Norrtälje Energis Facebooksida genom att svara på frågan:

Hur många barn & ungdomsföreningar sponsrar Norrtälje Energi för närvarande?

Det är endast tillåtet att delta 1 gång i tävlingen.
Instruktionerna för deltagande inkluderas i tävlingsinläggen.
Alla giltiga tävlingsbidrag under tävlingen kommer att granskas och väljas ut av Norrtälje Energi ABs jury.

Priser
Tävlingen gäller endast för personer som bor i Sverige där 5 vinnare kommer att väljas ut på Facebook.
Vinnarna väljs ut inom en arbetsdag efter att tävlingen har avslutats.

Vinnarna kan komma att bli taggade i kommentarsfältet för tävlingsinlägget samt kommer att bli direkt kontaktade via direkt meddelande. Om vinnarna inte svarar inom två arbetsdagar så blir vinsten ogiltig och Norrtälje Energi AB förbehåller rätten att välja ut en ny vinnare. Vinsten är 2 stycken biljetter till föreställningen BRÄND som har ett värde av ca 100 kronor styck. Priset kommer att levereras via posten.

Norrtälje Energi AB förbehåller rätten att publicera vinnarnas för- och efternamn på Norrtälje Energis hemsida och sociala mediekanaler.
Priserna kan inte omvandlas till pengar eller andra priser.

Juryn
Juryn består av anställda på Norrtälje Energi ABs marknadsavdelning.
Juryns beslut kan inte överklagas.

Hantering av personuppgifter
Norrtälje Energi AB behandlar deltagarnas personliga uppgifter för att kunna utföra tävlingen och skicka ut tävlingsvinsterna.
Dessa uppgifter kommer inte att användas i direkt marknadsföring eller ges vidare till tredje part.

Tävlingsarrangörens skyldigheter
Deltagarna är själva skyldiga till att betala eventuell vinstskatt.

Deltagarna frikänner Norrtälje Energi och alla andra partners från skyldighet till eventuell skada som orsakats eller ha påståtts ha orsakats av att delta i tävlingen.

Norrtälje Energis ansvar överstiger inte antalet eller värdet på priserna som nämns i dessa tävlingsregler. Norrtälje Energi AB ansvarar inte för några tekniska problem i relation till deltagandet av tävlingen eller mottagandet av vinsterna.
Norrtälje Energi AB tar inte ansvar för postens hantering av priserna.

Andra villkor
Om det finns misstanke om bedrägeri eller fusk från en deltagare eller annan typ av regelbrott så förbehåller Norrtälje Energi AB rätten till att avvisa deltagaren.

Norrtälje Energi AB kommer att meddela eventuella förändringar via hemsidan och sociala medier om vi är tvingade till att på något sätt ändra reglerna eller priserna för tävlingen. Norrtälje Energi AB förbehåller rätten att ändra tävlingen eller tävlingsreglerna på ett sätt som inte har en betydande effekt för deltagaren.

Tävlingen är inte sponsrad, kopplad, rekommenderad eller hanterad av Facebook eller Instagram. Deltagarna befriar Facebook samt Instagram från allt ansvar kopplat till tävlingen. Däremot måste deltagarna följa villkoren som är uppsatta av sociala medienätverken utöver Norrtälje Energi ABs tävlingsvillkor.

 

Tre årliga statliga avgifter

Elberedskaps-, nätövervaknings- och elsäkerhetsavgift – vad är det?

Avgifterna debiteras en gång per år. Vilka avgifterna är och varför förklaras här:

  • Den första är en Elberedskapsavgift på 45 kr som tas ut en gång per år för att finansiera den del inom Svenska Kraftnät som har det övergripande ansvaret för att tillgång och efterfrågan på el hela tiden är i balans. Avgiften är momsbelagd vilket innebär en avgift inklusive moms på 56,25 kr. För högspänningsabonnemang är motsvarande avgift 2447 kr exkl. moms.
  • Den andra är en Nätövervakningsavgift på 3 kr som tas ut en gång per år för att finansiera nätavdelningen inom Energimyndigheten. Nätavdelningen har bl a till uppgift att säkerställa att du som elkonsument inte betalar ett högre pris än nödvändigt för nättjänsterna. Avgiften är momsbelagd vilket innebär en avgift inklusive moms på 3,75 kr. För högspänningsabonnemang är motsvarande avgift 600 kr exkl. moms.
  • Den tredje är en Elsäkerhetsavgift på 9,50 kr som tas ut en gång per år för att finansiera Elsäkerhetsverket. Elsäkerhetsverket är den myndighet som har till uppgift att bevara och vidareutveckla elsäkerhetsnivån i Sverige. Avgiften är momsbelagd vilket innebär en avgift inklusive moms på 11,90 kr. För högspänningsabonnemang är motsvarande avgift exkl. moms 750 kr.

Läs mer på Riksdagens hemsida.

Norrtälje Energi minskar utsläppen från sina bilar med 90 procent

Från och med 19 februari tankar Norrtälje Energi alla sina dieseldrivna bilar med miljödieseln HVO. Därmed minskar utsläppen från bolagets bilar med 90 procent då 32 000 liter fossil diesel per år byts ut mot ett miljövänligare alternativ.

Miljöfrågorna står högt på agendan hos Norrtälje Energi och bolaget tar kontinuerligt stora och små steg för ett hållbart samhälle. För att minska utsläppen från företagets bilar har bilflottan efterhand utökats med en ren elbil samt ett flertal hybridbilar. Men företaget siktar högre än så.

Att byta ut fossil diesel mot HVO är ytterligare ett steg för att minska utsläppen från verksamheten. Norrtälje Energi har ett antal servicebilar inom fjärrvärmeverksamheten och elnätsverksamheten, vilka i dag tankas med fossil diesel. Men nu lämnar företaget den fossila dieseln genom att börja tanka bilarna med det helt förnybara dieselbränslet 100%HVO. För att trygga tillgängligheten av bränslet har en egen tank installerats vid kraftvärmeverket i Norrtälje.

– Mycket av vår verksamhet, till exempel fjärrvärmen, produceras av biobränsle med låga utsläpp. Men vi vill göra mer för att minska vår egen påverkan på miljön. HVO minskar växthusgasutsläppen med upp till 90 procent jämfört med fossil diesel. En stor fördel är dessutom att vi inte behöver byta ut några fordon för att gå över till HVO utan bränslet fungerar i befintliga motorer, säger
vd Tomas Karlsson.

HVO (Hydrerad Vegetabilisk Olja) är ett 100 procent förnybart syntetiskt dieselbränsle som huvudsakligen tillverkas av olika restprodukter och avfall, som vegetabiliska och animaliska fetter och oljor. Dieseln har utmärkta köldegenskaper och klarar drift ner till minus 34 grader.

Jubel under prisutdelning!

Tisdag den 12 februari var det äntligen dags för vår härliga prisutdelning i 1899-projektet! Hela 7 klasser med nior från Roslagsskolan och Viby Friskola samlades på förmiddagen i Varggropen på Pythagoras med förväntan i luften. Vem skulle ta hem första priset på 25 000 kronor?

Eleverna har jobbat hela höstterminen med 1899-projektet och planerat, diskuterat, målat, skrivit, letat fakta, uppfunnit och tränat på presentationen. Lärarna är ett fantastiskt stöd till eleverna och har sett hur flitigt de jobbat. Och vilka resultat de levererat i jobbet med att skapa den mest miljövänliga och hållbara kommunen i Sverige!

Här kan du läsa sammanfattningar från de deltagande klasserna:

Roslagsskolan 9A
Roslagsskolan 9B
Roslagsskolan 9D
Viby Friskola
Roslagsskolan 9E
Roslagsskolan 9F
Roslagsskolan 9G

Alla vann men bara en klass kunde ta hem 1:a priset och det blev Roslagsskolan klass 9D. Klicka här för att se juryns alla motiveringar och en fin sammanfattande film!

Korta live-filmer från jublet på prisutdelningen finns på vår Facebooksida!

Vi vill rikta ett väldigt stort tack till alla engagerade och medvetna elever!

Hela elnätet strömlöst

Klockan 8:16 blev hela Norrtälje Energis nät strömlöst på grund av fel i inmatningen i överliggande regionnät från Vattenfalls matande 70kV-ledningar.

Klockan 8.50 kom strömmen åter. Tyvärr finns ännu ingen information från Vattenfall om vad felet berodde på.

 

Fantastiska 1899-presentationer!

Nu i veckan har vi haft sju niondeklasser hos oss för presentation av sina bidrag i 1899-projektet. Många nervösa 15-åringar som levererat fantastiska modeller, projektplaner, bildspel, filmer, podcasts och framförallt presentationer.

Lika slående alla år vi genomfört projektet har varit vilken mogenhet kring miljö och hållbarhet ungdomarna haft, fått och skapat sig genom arbetet med projektet. De har lärt sig mer om konsten att samarbeta i en stor grupp. Förhoppningsvis har också en viss stolthet infunnit sig hos många elever efter att de vågat ställa sig framför juryn och genomföra presentationen av bidraget.

Nu har juryn den tuffa uppgiften att utse vinnarna i de olika kategorierna och skriva motiveringar. Den 12 februari måste de vara klara för då blir det en spännande prisutdelning i Varggropen på Pythagoras.

Alla bidrag kommer, tillsammans med en massa bilder, inom kort publiceras här på vår hemsida. Summering av arbetena och lite bilder finns i våra sociala medier redan.

Stort tack till alla elever, lärare och jury!

 

Vi firar Elens dag 23 januari

På Elens dag 23 januari vill vi passa på att hylla alla vardagshjältar som gör att vår vardag fungerar – våra elmontörer. Tillsammans gör de varje dag sitt bästa för att se till att vi kan göra sådant som vi ofta ser som självklart – som att brygga kaffe, få vatten i kranen eller ladda mobilen. Det är kanske först när elen försvinner som vi inser att vi ofta tar den för given.

Tack för att ni finns!

Årets härliga julgransplundring!

Återigen blev vår julgransplundring vid kraftvärmeverket en succé! Inte riktigt lika många granar att flisa som förra året men istället otroligt många som ville gå rundvandring i kraftvärmeverket med våra guider Johan och Tommy. Det är så roligt med alla teknikintresserade barn och vuxna som lär sig hur vi tillverkar både el och fjärrvärme.

Kaffe och glögg serverades och tomtemor fanns som vanligt på plats i sin egna fåtölj och delade ut godispåsar till alla barn.

I år hade vi ett nytt inslag i form av prickskytte med bandyboll som Spillersboda IF Norrtelje P12 höll i. Det blev uppskattat och många som ville prova på.

Vi hade en uppskattad tipstävling, en med frågor för barn och en med frågor för vuxna. Här nedan presenterar vi de lyckliga vinnarna som vinner varsitt pris.

Vinnarna i barntävlingen:
Noel Standwerth
Isac Standwerth
Linus Gisleskog
Linnea Folkesson
Tuva Stark
Novali Kabenga
Elvira Malm
Leah (inget efternamn)
Linna Wennberg

Vinnarna i vuxentävlingen:
Veronica Virolainen
Malin Asplund
Hans Folkesson
Carina Österberg
Therese Sandström
Ulf Eriksson

Stort tack till alla som kom!
Vi lovar göra om detta nästa år igen!

 

Alfrida, träd på ledning, helikopterbesiktning och klass 2-varning

Våra elmontörer och driftpersonal har jobbat stenhårt för att återställa förödelsen efter stormen Alfrida, som drog in över stora delar av Sverige i tisdags den 2 januari, för att se till att alla våra elnätskunder skulle få tillbaka strömmen. Och nu är vi i mål och klockan är 17.30 måndag 7 januari! Pust!

Det kan dock förekomma avbrott som vi inte känner till och då ska du göra en felanmälan med namn, telefonnummer samt exakt adress till oss på telefon 0176-71820.

Även fast samtliga kunder har fått tillbaka strömmen så har vi enormt mycket jobb kvar för att återställa elnätet till ursprunget. Vissa skador är provisoriskt lagade och på andra håll ligger det fortfarande träd över ledningar. För att kunna åtgärda detta kommer vi med kort varsel vara tvungna att bryta strömmen till många fastigheter under en kortare eller en lite längre stund beroende på hur stort arbetet är. Vi kommer i största mån försöka avisera dig som blir berörd via brev i lådan ca 1 dygn innan. Är läget akut bryter vi strömmen utan avisering.

Vi vill påminna om att nedfallna stolpar och elledningar INTE skall beröras. Detta kan innebära livsfara. Gör heller inga egna försök att kapa träd som ligger mot/i närheten av ledningar och stolpar.

Vi har personal (trädröjare och elmontörer) ute som strukturerat besiktar hela vårt elnät för att åtgärda träd som ligger på ledningarna. Vi kan inte ge några tidsaspekter för enstaka områden men tror att vi ska klara av detta på 1-2 månader. Ser du något som ser akut ut ska du anmäla detta till oss på info@norrtaljeenergi.se.

Om vädret tillåter kommer vi besikta våra ledningar med lågt flygande helikopter onsdag 9 januari och torsdag 10 januari för att ytterligare få koll på uppkomna skador. Besiktningen sker med filmkamera vilket underlättar arbetet otroligt mycket för oss.

Med tanke på den klass 2 varning som SMHI utfärdat för kommande dygn (8 januari) så håller vi tummarna för måttliga mängder blötsnö och blåst.

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till våra förstående kunder! Dessutom ett stort tack till vår tappra och starka personal och även till alla våra entreprenörer som alltid ställer upp!

TACK!

Reviderade allmänna avtalsvillkor

Konsumentverket och Energiföretagen Sverige har kommit överens om reviderade allmänna avtalsvillkor för konsumentkunder på elhandels- elnäts- och fjärrvärmeområdet. I samtliga villkor har bestämmelsen om personuppgiftshantering utgått, eftersom den blivit inaktuell när personuppgiftslagen ersattes av dataskyddsförordningen. Detta gäller även villkoren för näringsidkare.

  • I elnätsvillkoren är upphävandet av personuppgiftsbestämmelsen den enda ändring som gjorts.
  • I elhandels- och fjärrvärmevillkoren har därutöver ändring gjorts i de bestämmelser som avser distansavtal. Det krav på skriftlig accept i samband med uppsökande telefonförsäljning som tillkommit i distansavtalslagen har införts i avtalsvillkoren för konsumenter.
  • I fjärrvärmevillkoren har även en redaktionell förändring gjorts i den bestämmelse som reglerar möjligheten till uppsägning av fjärrvärmeavtalet. Bestämmelsen har i en tidigare revidering getts en oklar lydelse, vilket nu justerats i konsumentvillkoren.
  • På elhandelssidan finns även Särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till konsument. I dessa har enbart hänvisningarna till de nu reviderade avtalsvillkoren EL 2012 K (rev 2) uppdaterats.

De nya villkoren börjar gälla från och med 2019-04-01 och finns i sin helhet via länkar nedan:

Elnät
Elhandel
Fjärrvärme

Nya distansavtalslagen

Om du vill läsa mer om den nya distansavtalslagen som riksdagen beslutat om finns den i sin helhet här. Den innehåller numera krav på skriftlig bekräftelse vid uppsökande telefonförsäljning.

Om ett företag kontaktar dig via telefon i syfte att ingå ett avtal krävs det att du skriftligen bekräftar erbjudandet för att avtalet ska vara giltigt. Det är alltså inte möjligt att ingå avtal muntligen vid telefonförsäljning. Läs mer om vad distansavtalslagen innebär på Hallå konsument – en oberoende hemsida med vägledning genom Konsumentverket.