Hur fungerar fjärrvärme?

Under marken i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik finns omfattande värmenät bestående av kilometervis av isolerade rör med vatten. Värmenätet binder samman olika värmeleverantörer med fjärrvärmekunder. I våra nät kommer värmen huvudsakligen från våra produktionsanläggningar samt spillvärme från industrin.

Vatten som värmts upp pumpas ut i nätet. För att kunna få värme från värmenätet behöver kunden en fjärrvärmecentral. I den finns en värmeväxlare där värmen (men inte vattnet) förs över till fastigheten för att användas i värmeelement och varmvattenberedare. Det avkylda fjärrvärmevattnet cirkuleras tillbaka till våra anläggningar för att värmas upp igen.

Fördelarna är många

  • Värmecentralerna är enkla och innebär minimal skötsel. Villacentralerna tar väldigt liten plats – de kan sitta i exempelvis hobbyrum, gästrum eller torkrum.
  • Vi tar hand om värmeproduktionen – hög driftsäkerhet ger dig en trygg leverans av värme och varmvatten.
  • En uppvärmning som baseras på förnybara bränslen och gör att du bidrar till en hållbar utveckling.
  • Du bidrar till energiomställningen på flera sätt – dels genom att tillgänglig el och nätkapacitet kan användas till annat än uppvärmning och dels genom att ditt värmebehov ger oss möjlighet att producera el i kraftvärmeverket Arsta. Läs mer om vår produktion här.